Wydział ZIP

Wydziałowa Rada Samorządu Wydziału Zarządzania i Inżynierii Produkcji

 
Imię i Nazwisko Funkcja email
Aleksandra Kęsa Przewodnicząca WRS Wydziału Zarządzania i Inżynierii Produkcji  a.kesa@samorzad.p.lodz.pl
Adam Witkowski Wiceprzewodniczący WRS Wydziału Zarządzania i Inżynierii Produkcji  a.witkowski@samorzad.p.lodz.pl
Stępień Kamil Członek  
Monika Woźniak Członek  
Depta Izabela Członek  
Zajączkowska Paulina Członek  
Kaba Marta Członek  
wakat