Wydział OiZ

Wydziałowa Rada Samorządu Wydziału Organizacji i Zarządzania

 
Imię i Nazwisko Funkcja email
Aleksandra Kęsa Przewodnicząca WRS Wydziału Organizacji i Zarządzania  a.kesa@samorzad.p.lodz.pl
Adam Witkowski Wiceprzewodniczący WRS Wydziału Organizacji i Zarządzania  a.witkowski@samorzad.p.lodz.pl
Stępień Kamil Członek  
Monika Woźniak Członek  
Depta Izabela Członek  
Zajączkowska Paulina Członek  
Kaba Marta Członek  
wakat