Wydział IPiOŚ

Wydziałowa Rada Samorządu Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska
 
Imię i Nazwisko Funkcja email
Iwona Grzybowska Przewodniczący WRS Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska i.grzybowska@samorzad.p.lodz.pl
Anna Rył Członek  
Edyta Czyżykowska Członek  
Filip Malinowski Członek  
Dawid Kowalczyk Członek  
Justyna Wojtasik Członek  
Michał Bartosik Członek  
Adrianna Górnicka Członek  
Barbara Świech Członek  
Wojciech Olejnik Członek  
Marta Rajska Członek