Wydział BAIŚ

Wydziałowa Rada Samorządu Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
 
Imię i Nazwisko Funkcja email
Mateusz Majda Przewodniczący WRS  m.majda@samorzad.p.lodz.pl
Michał Lewek Wiceprzewodniczący WRS m.lewek@samorzad.p.lodz.pl
Aleksandra Madej Członek a.madej@samorzad.p.lodz.pl
Małgorzata Rutkowska Członek m.rutkowska@samorzad.p.lodz.pl
Katarzyna Pyć Członek k.pyc@samorzad.p.lodz.pl
Robert Goluch Członek r.goluch@samorzad.p.lodz.pl
Adam Rogalski Członek a.rogalski@samorzad.p.lodz.pl
Igor Duda Członek i.duda@samorzad.p.lodz.pl
Nita Adrianna Członek  
Trelka Norbert Członek