Tydzień Jakości Kształcenia


Co to?

Tydzień Jakości Kształcenia jest wydarzeniem promującym wśród społeczności akademickiej wiedzę o elementach zjawiska, jakim jest Jakość Kształcenia w Politechnice Łódzkiej. Zaplanowane prelekcje i warsztaty składające się na wydarzenie obejmują tematyką takie zagadnienia, jak udział studentów w badaniach naukowych, indywidualizacja studiów, nauczanie problemowe, czy rozwiązywanie problemów i kłopotów na uczelni. W tym roku, z uwagi nowo obowiązującą Ustawę Prawo o Szkolnictwie Wyższym, szczególna uwaga w trakcie wydarzeń zostanie zwrócona na reformy wprowadzane na Uczelni. Przygotowany został oddzielny panel poświęcony zmianom dotyczącym bezpośrednio studentów.

 

Dla kogo?

Do udziału w wydarzeniach Tygodnia Jakości Kształcenia zachęcamy zarówno nauczycieli akademickich, jak i studentów i doktorantów. Uważamy, że jakość kształcenia może zostać zbudowana tylko w oparciu o świadomość i zaangażowanie wszystkich, którzy biorą udział w procesie kształcenia - czy to przekazując swoją wiedzę i doświadczenie, czy też podejmując wysiłek studiowania.

 

Dołącz do wydarzenia na Facebooku

 

Harmonogram

Poniedziałek, 13 maja
12:15-12:45 Oficjalne otwarcie „Tygodnia Jakości Kształcenia”
Miejsce: Sala Kinowa, Centrum Technologi Informatycznych, ul. Wólczańska 217/223, 90-924 Łódź (budynek B19)
- Debata pt. "Czy studenci powinni brać czynny udział w badaniach naukowych?"
Miejsce: Sala Kinowa, Centrum Technologi Informatycznych, ul. Wólczańska 217/223, 90-924 Łódź (budynek B19)

Obecnie zarówno Politechnika Łódzka, jak i Uniwersytet Łódzki oraz wiele innych uczelni w Polsce zabiega o status uczelni badawczej. Jednocześnie w środowisku akademickim można zaobserwować zbyt niskie zainteresowanie młodych ludzi prowadzeniem badań naukowych i wybraniem kariery naukowej na uczelni w stosunku do obecnych potrzeb. Jest to spowodowane m.in. atrakcyjniejszymi warunkami wynagrodzeń w przemyśle dla pracowników niż na uczelniach.

Debata ma na celu zastanowienie się nad możliwościami udziału studentów w badaniach naukowych oraz szansami i konsekwencjami związanych z taką współpracą dla instytucji badawczych.
 
Wtorek, 14 maja
- Prelekcja pt. „Politechnika 2.0 - wpływ zmian na studentów”
Miejsce:
Arena Magica, Instytut Fizyki, ul. Wólczańska 219, 90-924 Łódź (budynek B14/B15)

Podczas prelekcji uczestnicy będą mogli dowiedzieć się o ważniejszych zmianach, jakie nas czekają m.in. w związku warunkami rejestracji na kolejne lata studiów, stypendiami, urlopami czy też procesem dyplomowania na uczelni. Dowiedzą się również, jak będzie wyglądać struktura naszej uczelni od przyszłego roku akademickiego, w tym m.in.: struktura wydziałów wraz z innymi jednostkami, w których realizowane będą studia oraz funkcjonowanie Rad Dyscyplin, Szkół Naukowych czy też Rady Kierunków Studiów. Ponadto uzyskają odpowiedź na pytanie, gdzie w tym wszystkim są studenci - w jakich gremiach będą mieć swoich przedstawicieli i na jakie kwestie będą mieć bezpośredni wpływ. Na koniec przewidziany jest czas na pytania i dyskusję.
-  Prelekcja pt. „Sztuka walidacji, czyli jak weryfikować osiąganie efektów uczenia się?”
Miejsce: Sala 0.8, Instytut Fizyki, ul. Wólczańska 219, 90-924 Łódź (budynek B14/B15)

Uczestnicy szkolenia będą mogli dowiedzieć się, czym jest, czym powinna i czym nie powinna być weryfikacja efektów kształcenia, co charakteryzuje jej wysoką jakość oraz jak dobrze i efektywnie dobrać metody weryfikacji do tego, co tak naprawdę chcemy zweryfikować. Szkolenie będzie również świetną okazją do poznania najnowszych metod weryfikacji osiągania efektów uczenia się oraz wzajemnej wymiany doświadczeń w tym zakresie.
 
Środa, 15 maja
- Szkolenie pt. „Problem solver, czyli jak rozwiązać kłopoty na uczelni.”
Miejsce: Sala F1, Instytut Fizyki, ul. Wólczańska 219, 90-924 Łódź (budynek B14/B15)

Podczas szkolenia na przykładach konkretnych sytuacji omówione zostaną możliwe rozwiązania najczęściej spotykanych problemów na uczelni w oparciu o nowo uchwalony regulamin studiów. To świetna okazja do zapoznania się z dokumentem w sposób inny niż zwyczajne przeczytanie go oraz znalezienie odpowiedzi na pytania i problemy spotykane w trakcie studiów. Po prezentacji przewidziany jest czas na dyskusję, w trakcie której będzie można przedstawić napotkany przez siebie problem i dowiedzieć się, jak można go rozwiązać oraz dopytać o różne kwestie związane z regulacjami prawnymi dotyczącymi studentów na uczelni.
- Szkolenie pt. “Problem-Based Learning - Nauczanie problemowe”
Miejsce: Sala 109, „Fabryka inżynierów XXI wieku” ul. Stefanowskiego 1/15, 90-924 Łódź (budynek A18)

Uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani z nowoczesnymi metodami nauczania, które skłaniają studentów do samodzielnego poszukiwania wiedzy i proponowania rozwiązań. Celem wdrażania takich metod jest wpojenie młodym ludziom odpowiedzialności za proces uczenia się. Uczestnicy szkolenia będą mieli okazję sami doświadczyć mini sesji PBL. Omówione zostaną również inne nowoczesne metody i techniki kształcenia.

Czwartek, 16 maja
- Prelekcja pt. "Plan zajęć to nie wszystko - Indywidualizacja studiów"
Miejsce: Sala Kinowa, Centrum Technologi Informatycznych, ul. Wólczańska 217/223, 90-924 Łódź (budynek B19)

Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się, co można zrobić, aby ze studiów wyciągnąć dla siebie jak najwięcej korzyści w kontekście rozwoju osobistego i naukowego. Przedstawionych zostanie wiele różnych możliwości indywidualizacji swojego planu i programu studiów. Będzie można poznać bliżej szeroki wachlarz programów i konkursów takich jak np. “Projekt innowacja”, w których udział pozwoli znacznie rozwinąć swoje kompetencje. Przedstawione zostaną również realizowane programy mobilności studenckiej takie jak np. Erasmus+ czy MOSTECH.
- Podsumowanie „Tygodnia Jakości Kształcenia”
Miejsce: 
Sala Kinowa, Centrum Technologi Informatycznych, ul. Wólczańska 217/223, 90-924 Łódź (budynek B19)