Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

Stypendium dla osób niepełnosprawnych otrzymują studenci, którzy posiadają aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Warunkiem otrzymania tego stypendium jest złożenie odpowiedniego wniosku wraz z orzeczeniem potwierdzonym przez Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych PŁ (budynek A30).

W zależności od stopnia niepełnosprawności, stypendium wynosi:

  • Lekki stopień – 350 zł/mc,
  • Umiarkowany stopień – 400 zł/mc,
  • Znaczny stopień – 450 zł/mc.

Jest ono przyznawane od miesiąca w którym się złożyło podanie, do końca roku akademickiego lub do końca ważności złożonego dokumentu o niepełnosprawności (tzw. tymczasowa niepełnosprawność).

Więcej informacji na stronie PŁ: https://www.p.lodz.pl/pl/stypendium-dla-osob-niepelnosprawnych-zapomoga-dla-studentow-doktorantow-pl-r-akadem-201819