Stypendium Socjalne

Stypendium socjalne 
 
Stypendium socjalne ma prawo otrzymywać student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, którego miesięczny dochód na jedną osobę w rodzinie nie przekracza 1043 zł netto. Podanie o stypendium socjalne można składać przez cały rok akademicki. Stypendia wypłacane są od miesiąca, w którym wpłynął wniosek. Szczegółowa lista wymaganych dokumentów potwierdzających dochody jak i zasady wyliczania znajdują się w Regulaminie Pomocy Materialnej Rozdział VII.

Potrzebujesz pomocy? Skorzystaj z PoliSocjalu!

PoliSocjal to generator listy dokumentów do stypendium socjalnego. Został on stworzony, aby ułatwić kompletowanie dokumentów, jakie należy dołączyć do podania. Wynikiem pracy kreatora jest spis dokumentów, które należy dostarczyć w danym, indywidualnym przypadku.

Przejdź do PoliSocjalu

Komunikaty

Zmiany przepisów przy rozpatrywaniu wniosków o stypenidum socjalne wynikające ze zmiany ustawy o świadczeniach rodzinnych

Informacje dot. przyznawania zwiększenia stypendium socjalnego

Student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki, jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiłby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie. O ww. zwiększenie nie może starać się student mieszkający na stałe w Łodzi.

Wysokość tego zwiększenia jest stała i wynosi 290 zł (390 zł w przypadku zamieszkania z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem).

O zwiększenie mogą się również starać osoby otrzymujące stypendium socjalne wyjeżdzające za granicę w ramach programu studiów lub programu MOSTECH. Student w tym przypadku musi przedstawić kopię umowy dot. wyjazdu.

Więcej informacji na stronie PŁ: https://www.p.lodz.pl/pl/stypendium-socjalne-dla-studentow-doktorantow-pl-r-akadem-201819