Prezydium Samorządu Studenckiego

 
Przewodnicząca Samorządu Studenckiego Politechniki Łódzkiej

Paula Leśniewska 
p.lesniewska@samorzad.p.lodz.pl 
 









Wiceprzewodniczący Samorządu Studenckiego PŁ
Przewodniczący Komisji ds. Współpracy Zewnętrznej
Kamil Kozłowski
k.kozlowski@samorzad.p.lodz.pl










 
Wiceprzewodniczący Samorządu Studenckiego PŁ
Mariusz Szymaszkiewicz
m.szymaszkiewicz@samorzad.p.lodz.pl






 



 
Przewodniczący Komisji ds. Kształcenia
Michał Nowicki
m.nowicki@samorzad.p.lodz.pl










 

Przewodnicząca Komisji ds. Osiedla Akademickiego
Paulina Cieślak
p.cieslak@samorzad.p.lodz.pl










 

Przewodnicząca Komisji ds. Kół Naukowych
Paulina Grabińska
p.grabinska@samorzad.p.lodz.pl











 


Przewodnicząca Komisji ds. Pomocy Materialnej
Aleksandra Barylska
a.barylska@samorzad.p.lodz.pl
 









 

Przewodnicząca Komisji ds. Kultury
Aleksandra Barczuch









 

Przewodnicząca Komisji ds. Promocji







 



 

Przewodniczący Komisji ds. Rozwoju
Maciej Majchrowski
m.majchrowski@samorzad.p.lodz.pl
 








 
Przewodniczący Komisji ds. Organizacyjnych
Paweł Wróblewski







 



 


Przewodniczący Komisji ds. IT