Prezydium Samorządu Studenckiego

 
Przewodniczący Samorządu Studenckiego Politechniki Łódzkiej

Dominik Leżański 
d.lezanski@samorzad.p.lodz.pl 
 

 
Wiceprzewodnicząca Samorządu Studenckiego PŁ
Paula Leśniewska


 
Wiceprzewodniczący Samorządu Studenckiego PŁ
Mariusz Szymaszkiewicz 
Przewodniczący Komisji ds. Kształcenia
Michał Nowicki
m.nowicki@samorzad.p.lodz.pl


 

Przewodnicząca Komisji ds. Osiedla Akademickiego
Paulina Cieślak
p.cieslak@samorzad.p.lodz.pl


 

Przewodnicząca Komisji ds. Kół Naukowych
Paulina Grabińska
p.grabinska@samorzad.p.lodz.pl 


Przewodnicząca Komisji ds. Pomocy Materialnej
Aleksandra Barylska
a.barylska@samorzad.p.lodz.pl
 

 

Przewodnicząca Komisji ds. Kultury
Aleksandra Barczuch

 

Przewodnicząca Komisji ds. Promocji  

Przewodniczący Komisji ds. Rozwoju
Maciej Majchrowski
m.majchrowski@samorzad.p.lodz.pl
 
 
Przewodnicząca Komisji ds. Organizacyjnych
Karolina Wyka  


Przewodniczący Komisji ds. IT
 


 


Przewodniczący Komisji ds. Współpracy Zewnętrznej