Osoby niepełnosprawne (BON)

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych jest jednostką Politechniki Łódzkiej, której zadaniem jest wsparcie studentów i doktorantów z niepełnosprawnościami w procesie kształcenia i pokonywaniu ograniczeń, wynikających z sytuacji zdrowotnej studenta. Zespół specjalistów BON PŁ, który tworzą m.in. psychologowie, konsultanci studenccy i doradcy edukacyjni, we współpracy z wykładowcami i innymi pracownikami uczelni, pomaga stworzyć takie rozwiązania, które odpowiadają na indywidualne potrzeby studenta, wynikające ze stanu zdrowia, jednocześnie utrzymując standardy akademickie.

Stwarzamy warunki, by każdy, niezależnie od schorzenia mógł studiować.

W PŁ ponad 250 osób z orzeczeniami o niepełnosprawności z powodzeniem studiuje i korzysta z możliwości oferowanych przez uczelnię - np. stypendiów dla studentów niepełnosprawnych, zapomóg, wsparcia sprzętowego, szkoleń, zajęć wyrównawczych, obozów i doradztwa edukacyjnego. Naszą społeczność tworzą niezwykli ludzie, którzy swoim przykładem pokazują, że czasem ograniczenia mogą być zasobem, wyzwalającym potencjał i motywację do ich przekraczania.

W CZYM POMAGAMY – m.in.:
 • Prowadzimy nabór wniosków o przyznanie stypendium specjalnego.
 • Umożliwiamy wypożyczanie specjalistycznego sprzętu wspomagającego studiowanie
 • Udostępniamy kontakt do wydziałowego koordynatora ds. osób niepełnosprawnych i umożliwiamy kontakt z nim.
 • W zaplanowaniu procesu studiowania oraz propozycji usprawnienia uczenia się w ramach konsultacji diagnostycznych.
 • W poradzeniu sobie z sytuacjami stresującymi na konsultacjach z psychologiem i zmianie sposobu myślenia.
 • We wspólnym przygotowaniu planu studiowania oraz dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z niepełnosprawności.
 • Wspieramy studenckie inicjatywy.
 • W ułatwianiu poruszania się po uczelni, warunkach bytowych i infrastrukturalnych.
 • W zapewnianiu wsparcia asystenta ON, tłumacza języka migowego itp. podczas zajęć i egzaminów.
Wsparcie jest ustalane zawsze indywidualnie, w doniesieniu do rzeczywistych potrzeb wynikających ze stanu zdrowia studenta.


Przy BON PŁ działa m.in.:
 
 • RADA STUDENTÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ
Radę Studentów z Niepełnosprawnością Politechniki Łódzkiej tworzą studenci, którzy nie boją się swojej niepełnosprawności. Ludzie, którzy podejmują wiele wyzwań i wzajemnie się wspierają. Jako RSN regularnie się spotykamy i omawiamy ważne dla nas kwestie. Wspólnie organizujemy wiele przedsięwzięć mających na celu poprawę funkcjonowania studentów z niepełnosprawnością na uczelni. Staramy się również przygotowywać integrację studentów, by mogli się lepiej poznać m.in. przez wyjazdy integracyjne czy spotkania świąteczne. Aktywnie uczestniczymy w konferencjach i spotkaniach osób niepełnosprawnych organizowanych przez inne uczelnie. Staramy się, aby każdy czuł się u nas dobrze. Ciepło przyjmujemy nowych członków, ponieważ im więcej, tym lepiej, a wspólnie możemy zdziałać więcej.
Przyjdź. Zobacz. Dołącz. Z pewnością nie pożałujesz.
 
 • AKADEMICKIE CENTRUM  ZAUFANIA PŁ
Akademickie Centrum Zaufania Politechniki Łódzkiej oferuje nieodpłatne indywidualne konsultacje psychologiczne dla studentów, doktorantów, absolwentów i pracowników Politechniki Łódzkiej. Towarzyszymy w rozpoznawaniu i rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych i akademickich. Centrum Zaufania oferuje sesje ukierunkowane na rozwój, psychologiczne wsparcie krótkoterminowe, pomoc w sytuacjach nagłych. W ramach zapotrzebowania studenci mogą też zgłaszać potrzeby warsztatowe.
Centrum Zaufania Politechniki Łódzkiej działa od 2007 roku na rzecz Uczelni. Współpracujemy z terapeutą uzależnień, coachem, psychologiem, zapewniając specjalistyczne wsparcie edukacyjne i  psychoprofilaktyczne.  Spotkania z psychologiem odbywają się w ramach konsultacji oraz w formie cotygodniowych sesji i trwają około 60 minut. Istnieje możliwość pracy nad trudnościami w życiu zawodowym, na uczelni, w związku. Pomoc psychologiczna obejmuje towarzyszenie klientowi w sprecyzowaniu celów, znalezieniu ewentualnych trudności, znajdywaniu rozwiązań.
Konsultacje z psychologiem dają szansę na rozwój nowych umiejętności i strategii radzenia sobie ze stresem, przyczyniają się również do poprawienia relacji z ludźmi i większej akceptacji siebie.
Konsultacje pomagają też ustalić program działania w przypadku depresji, lęku, kryzysów życiowych. W ofercie dostępne są także wybrane elementy diagnozy (np. inteligencji).
Możesz do nas zadzwonić, napisać maila lub umówić się osobiście. Konsultacje dla studentów PŁ są bezpłatne! 
Umów się na spotkanie.  Aktualne godziny dyżurów psychologa dostępne pod telefonem.
Indywidualne spotkania umawiany telefonicznie (tel. 42-6362341). Krótki czas oczekiwania!
 
 • PUNKT KONSULTACYJNO-INFORMACYJNY Z ZAKRESU PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ
Od 1 października zapraszamy studentów do Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego, który mieści się w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych PŁ (bud. A-30, ul. Żeromskiego 116).
Spotkania z terapeutą odbywają się w każdy poniedziałek w godz. 15-19.
Osoby zainteresowane prosimy o wcześniejsze telefoniczne zarezerwowanie terminu: tel. 42 631 38 87.
Porady są bezpłatne, finansowane ze środków województwa łódzkiego.