VIII Dom Studenta

Rada Mieszkańców VIII Domu Studenta
Imię i Nazwisko Funkcja email
Patrycja Krzewińska Przewodniczący Rady Mieszkańców VIII Domu Studenta p.krzewinska@samorzad.p.lodz.pl
Karolina Chmielewska    
Iwona Sztefko    
Marcin Angiel    
Łukasz Napierała    
Maciej Wiśniewski    Administracja VIII Domu Studenta
ul. Radwańska 40/42
tel.portiernia: 42-631-21-88
Kierownik : mgr inż. Urszula Mroczka
Sam.referent: Jolanta Żero
tel.: 42-636-43-99, 42-631-21-98
e-mail: urszula.mroczka@p.lodz.pl