VIII Dom Studenta

Rada Mieszkańców VIII Domu Studenta
Imię i Nazwisko Funkcja email
Grasza Gabriela Przewodniczący Rady Mieszkańców VIII Domu Studenta g.grasza@samorzad.p.lodz.pl
Laskowski Artur    
Krzewińska Patrycja    
Chmielewska Karolina    
Wiśniewski Maciej    
Wągiel Paweł    Administracja VIII Domu Studenta
ul. Radwańska 40/42
tel.portiernia: 42-631-21-88
Kierownik : mgr inż. Urszula Mroczka
Sam.referent: Jolanta Żero
tel.: 42-636-43-99, 42-631-21-98
e-mail: urszula.mroczka@p.lodz.pl