VI Dom Studenta

Rada Mieszkańców VI Domu Studenta
Imię i Nazwisko Funkcja email
Justyna Komorowska Przewodniczący Rady Mieszkańców VI Domu Studenta j.komorowska@samorzad.p.lodz.pl
Zieliński Adrian    
Straszewski Krzysztof    
Chlebicka Urszula    
Krzysztof Stasiak    


Administracja VI Domu Studenta

Al. Politechniki 11
tel.portiernia: 42-631-21-86
Kierownik : mgr Zofia Łuczyńska
tel.: 42-636-46-22, 42-631-21-96
e-mail: zofia.luczynska@p.lodz.pl