V Dom Studenta

Rada Mieszkańców V Domu Studenta
Imię i Nazwisko Funkcja email
Marlena Miśkiewicz Przewodniczący Rady Mieszkańców V Domu Studenta marlena.miskiewicz@samorzad.p.lodz.pl
Jakub Nozderka    
Adam Krzanowski    
Arkadiusz Zimny    


Administracja V Domu Studenta

ul. Lumumby 3
tel.portiernia: 42-678-70-28, 42-678-95-66
Kierownik : mgr Ewa Filipczak
t
el.: 42-678-17-16
e-mail: ewa.filipczak@p.lodz.pl