IX Dom Studenta

Rada Mieszkańców IX Domu Studenta

Administracja IX Domu Studenta
ul. Piotrkowska 277 (wjazd od ul.Wólczańskiej 232)
tel.portiernia:  42-631-21-89
Kierownik: mgr Renata Dynarek    
tel.: 42-631-24-86 (administracja), 42-631-24-87 (portiernia)
​e-mail: renata.dynarek@p.lodz.pl