II Dom Studenta

Rada Mieszkańców II Domu Studenta
Imię i Nazwisko Funkcja email
Szymon Rojek Przewodniczący Rady Mieszkańców II Domu Studenta s.rojek@samorzad.p.lodz.pl

Administracja II Domu Studenta
Al. Politechniki 5
tel.portiernia: 42-631-21-82
Kierownik : Elżbieta Kłys
tel.: 42-631-21-92
​e-mail: elzbieta.klys@p.lodz.pl