Odwoławcza Komisja Stypendialna

Podania do Odwoławczej Komisji Stypendialnej mają jedynie charakter odwołania od otrzymanych z dziekanatu Decyzji Administracyjnych.

Student ma możliwość w ciągu 14 dni napisać odwołanie. Do odwołania należy dołączyć kopię Decyzji Administracyjnej. W zależności od powodu nie przyznania stypendium należy dołączyć brakujące dokumenty. Istotne jest, aby każdy fakt, argument użyty w podaniu, był udokumentowany. Podanie od OKS powinno być złożone w dziekanacie w ciągu 30 dni od daty odebrania Decyzji z dziekanatu.
Student dowiaduje się o decyzji Odwoławczej Komisji Stypendialnej z Decyzji Administracyjnej. Decyzje odbiera się w dziekanacie. Od Decyzji OKS student może odwołać się jedynie do rektora.

Wzór podania do OKS znajduje się w zakładce Podania do Pobrania.