Oceń swój dziekanat!

​​

 

O plebiscycie

Plebiscyt "Oceń swój dziekanat" to akcja ankietyzacji dziekanatów w Politechnice Łódzkiej. Na każdej jednostce umieszczona została urna, a obok niej ankiety. Plebiscyt trwa do 21 czerwca.

Lokalizacje urn

Jednostka Lokalizacja
Mechaniczny II piętro, przy dziekanacie
EEIA Obok dziekanatu, na prawo od wejścia 
Chemiczny Hol przy wejściu
TMiWT Klatka schodowa między I a II piętrem
BiNoŻ Parter, korytarz przy aulach
BAIŚ, KGP Naprzeciwko dziekanatu
FTIMS, KL Budynek B9 (Lodex), przy szatni
OiZ Budynek B9 (Lodex), przy szatni
IPOŚ Budynek B10, przy windzie
IPIP Parter, przy wejściu
IFE I piętro, przy oknie obok pokoju prowadzących

Załączniki

Ankieta - Oceń swój dziekanat!

Regulamin plebiscytu

​1.    Plebiscyt organizowany jest przez Komisję ds. Kształcenia Samorządu Studenckiego Politechniki Łódzkiej.
2.    Celem konkursu jest wybranie najlepiej, w ocenie studentów, działających dziekanatów w danej edycji konkursu oraz długofalowe podnoszenie jakości obsługi studentów.
3.    W konkursie oceniane są dziekanaty oraz biura ds. studenckich, nazywane dalej wspólnie dziekanatami.
4.    Ankieta, będzie się opierać na 5 pytaniach, z odpowiedziami w skali od 1-5. Ankieta stanowi załącznik do Regulaminu.
5.    W ankiecie będzie również możliwość dodania ogólnych uwag dotyczących pracy dziekanatu, które nie są uwzględniane w procesie rankingowania.
6.    Oceniany dziekanat jest uwzględniony w rankingu, jeżeli ilość wypełnionych ankiet przekracza 5% liczby studentów stacjonarnych jednostki.
7.    Wynik ankietyzacji dziekanatu rozumie się jako średnią arytmetyczną średnich ocen uzyskanych w każdym pytaniu.
8.    Ankiety będą w wersjach papierowych dostępne do wypełnienia na terenie wydziału, a po uzupełnieniu zostaną zebrane w urnach.
9.    Ankietyzacja jest przeprowadzana w terminie wyznaczonym przez Komisję ds. Kształcenia Samorządu Studenckiego Politechniki Łódzkiej
10. Dziekanat podlegający ocenie ma szanse zostać nagrodzony, gdy zdobędzie najwyższy wynik spośród wszystkich jednostek.
11. Nagrodą jest przechodnia statuetka „Najlepszy Dziekanat Politechniki Łódzkiej”, która w następnej edycji jest przekazywana kolejnemu zwycięzcy. Przy przekazaniu statuetki, oddający ją Dziekanat otrzymuje miniaturę statuetki.
12. Zwrot statuetki Organizatorom następuje z dniem rozpoczęcia następnej edycji plebiscytu.
13. Dziekanat, który uzyska wynik 3.0 lub wyższy, otrzymuje „Certyfikat Jakości” wydany przez Samorząd Studencki Politechniki Łódzkiej.
14. Wszystkie dziekanaty biorące udział w ocenie otrzymują zebrane informacje na temat uzyskanego wyniku.