Kontakt do Komisji ds. Kół Naukowych

Przewodniczący:
Kinga Krawczak k.krawczak@samorzad.p.lodz.pl
Członkowie:
Paulina Grabińska p.grabinska@samorzad.p.lodz.pl
Alicja Wieczorek a.wieczorek@samorzad.p.lodz.pl
Katarzyna Piątkowska k.piatkowska@samorzad.p.lodz.pl
Marta Piotrowska m.piotrowska@samorzad.p.lodz.pl
Mateusz Majda m.majda@samorzad.p.lodz.pl
Kontakt do Komisji
komisja.kn@samorzad.p.lodz.pl