Komisja ds. Pomocy Materialnej

Komisja ds. Pomocy Materialnej Samorządu Studenckiego Politechniki Łódzkiej,
zajmuje się niesieniem pomocy studentom,
którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej lub losowej.
 
Na dyżurze Komisji możesz liczyć na doradztwo w kompletowaniu wymaganych dokumentów oraz udzielimy Ci informacji na temat:
-  warunków jakie muszą zostać spełnione, aby móc ubiegać się o określone formy pomocy
-  jakie dokumenty są konieczne w celu uwierzytelnienia danych
-  sposobu pisania podań, aby zamieścić wszystkie kluczowe fakty istotne dla uzyskania pomocy materialnej
 
 
Studencie Politechniki Łódzkiej
 
czy wiesz o jakie formy pomocy możesz się starać?
 
-  Stypendium socjalne 
-  Zwiększenie stypendium socjalnego z tytułu zamieszkania w DS lub innym obiekcie niż DS.
-  Stypendium rektora dla najlepszych studentów
-  Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych
-  Zapomoga
-  Zwolnienie z opłaty za ubezpieczenie 
 
 
Kontakt:
pomoc.materialna@samorzad.p.lodz.pl
 
Skład Komisji ds. Pomocy Materialnej:
 
Przewodnicząca Komisji ds. Pomocy Materialnej
Paula Leśniewska
p.lesniewska@samorzad.p.lodz.pl

Członkowie:
Mirosław Kowalewski
m.kowalewski@samorzad.p.lodz.pl
Przemysław Frąś
p.fras@samorzad.p.lodz.pl
Karolina Kołtunowicz
k.koltunowicz@samorzad.p.lodz.pl
Aleksandra Barylska
a.barylska@samorzad.p.lodz.pl
Patryk Grzegory
p.grzegory@samorzad.p.lodz.pl
Julia Tomczewska
j.tomczewska@samorzad.p.lodz.pl
Magda Połocka
m.polocka@samorzad.p.lodz.pl
Paulina Krzysztofik
p.krzysztofik@samorzad.p.lodz.pl
Patryk Rak
p.rak@samorzad.p.lodz.pl
Seweryn Chojnacki
s.chojnacki@samorzad.p.lodz.pl
Emil Grodek
e.grodek@samorzad.p.lodz.pl
Kamil Kozłowski
k.kozlowski@samorzad.p.lodz.pl
Agata Miatkowska
a.miatkowska@samorzad.p.lodz.pl
Żaneta Bartos
z.bartos@samorzad.p.lodz.pl
Filip Kozłowski
f.kozlowski@samorzad.p.lodz.pl
Natalia Michałkiewicz
n.michalkiewicz@samorzad.p.lodz.pl