Komisja ds. Kształcenia

Komisja ds. Kształcenia jest odpowiedzialna za wsparcie i reprezentowanie interesów studentów w kwestiach związanych z kształceniem i bezpośrednio studiowaniem na uczelni. Do jej głównych działaniach należą:

  • wsparcie studentów w trudnych sytuacjach, gdy nie wiedzą, co zrobić, gdy ich prawa nie są przestrzegane, mają trudną sytuacje na studiach lub problem administracyjny do rozwiązania;
  • dbanie o podnoszenie jakości kształcenia na uczelni m.in. poprzez ankietyzację;
  • sprawowanie pieczy nad prowadzeniem szkoleń z Elementów Prawa w Szkolnictwie Wyższym, które mają na celu uświadamianie studentów w zakresie ich praw i obowiązków;
  • wspieranie uczelni w budowaniu jakości kształcenia poprzez m.in. promowanie ankietyzacji semestralnych czy organizację cyklów szkoleń takich jak np. Tydzień Jakości Kształcenia;
  • opiniowanie i proponowanie zmian w dokumentach związanych z kształceniem na uczelni.

Przewodniczący:

Michał Nowickim.nowicki@samorzad.p.lodz.pl
 
 
Kontakt do komisji:

Ostatnia aktualizacja danych: 2018-10-10