Jak uzyskać miejsce

JAK UZYSKAĆ MIEJSCE?

a)      Studenci ubiegający się o miejsce w trakcie trwania roku akademickiego (poza rekrutacją)
Jeżeli chcesz otrzymać miejsce w DS. w trakcie trwania roku akademickiego, musisz poczynić następujące kroki:
 1. Stawić się na dyżur Komisji ds. Osiedla Akademickiego w wyznaczonym terminie;   
 2. Złożyć podanie o miejsce w Domu Studenckim;
 3. Dołączyć do podania zaświadczenie o statusie studenta (z Dziekanatu).

b)      Ubieganie się o miejsce w trakcie Rekrutacji
Jeżeli chcesz starać się o miejsce w wyznaczonej Rekrutacji, musisz postępować zgodnie ze wskazówkami ogłoszonymi na Stronie Głównej (Aktualności).

Wszelkie Rekrutacje są ogłoszone w Harmonogramie Zakwaterowań (ogłaszanym najpóźniej do 30 listopada roku akademickiego, w którym Rekrutacje mają się odbyć).

Jednakże możesz zapoznać się z poniższymi zasadami, aby wcześniej przygotować dokumenty:
 1. przeczytaj komunikat (dostępny w zakładce “Zakwaterowania” w okresie trwania rekrutacji)
 2. Wypełnione podanie
 3. Zaświadczenie o posiadanym statusie studenta wydane przez dziekanat
 4. Zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o dochodach za ubiegły rok dla wszystkich pełnoletnich osób które wymieniłeś w podaniu w tym też Twoje. Członkowie rodziny którzy mają ukończone 18 lat a nie pracowali jeszcze również powinni otrzymać takie zaświadczenie w Urzędzie Skarbowym.
 5. Zaświadczenie z ZUS lub KRUS o składkach odprowadzanych na ubezpieczenie zdrowotne.
 6. Zaświadczenia o nauce rodzeństwa wymienionego w podaniu. Dla studentów jest to zaświadczenie z dziekanatu, dla uczniów pozostałych typów szkół (gimnazjum, podstawówka itp.) zaświadczenie z sekretariatu. Ksera legitymacji nie są uznawane.
 7. Jeśli jakiś członek Twojej rodziny posiada grunty rolne wymagane jest też zaświadczenie z Urzędu Gminy o ilości posiadanych gruntów.
 8. Jeśli któryś z członków Twojej rodziny posiada działalność gospodarczą należy dostarczyć wypełniony załącznik B.
 9. W przypadku śmierci rodzica wymagana jest kopia aktu zgonu (oryginał do wglądu) oraz zaświadczenie o pobieranej rencie.
 10. W przypadku rozwodu rodziców wymagane jest orzeczenie sądu o rozwodzie oraz o wysokości przyznanych alimentów.
 11. Jeśli któryś z powyższych punktów nie dotyczy Ciebie po prostu go pomijasz. Jeśli nie będziesz miał kompletu wymaganych dokumentów Twoje podanie nie będzie rozpatrywane. Postaraj się aby podczas składania przez Ciebie papierów mieć ich komplet, bo dzięki temu zaoszczędzisz czas sobie oraz nam.
Wszelkie pytania i uwagi dotyczące wypełniania podań i kompletowania dokumentów należy  kierować na adres mailowy osiedle@samorzad.p.lodz.pl
Podczas dyżurów przyjmujemy jedynie dokumenty natomiast na pytania odpowiadamy poprzez mail.
 
Wypełnione podanie wraz ze wszystkimi dokumentami składamy w Samorządzie Studenckim, Al. Politechniki 3a, 1. piętro.
Za kompletność wniosku odpowiada wnioskodawca.
Nie wiesz jak wypełnić podanie? Kliknij tutaj!

c)       Pokoje jednoosobowe
Aby ubiegać się o pokój jednoosobowy musisz posiadać już miejsce na OAPŁ lub jeżeli nie jesteś mieszkańcem, to oprócz poniżej wymienionych dokumentów, musisz postępować zgodnie z informacją zawartą o ubieganiu się o normalne miejsce w DS.
Wymagane dokumenty przy ubieganiu się o pokój jednoosobowy.
 1. podanie o pokój jednoosobowy,
 2. zaświadczenia od lekarza o chorobie osoby, która stara się o pokój,
 3. ewentualne dokumenty o sytuacji losowej.
Wypełnione podanie wraz ze wszystkimi dokumentami składamy w Samorządzie Studenckim, Al. Politechniki 3a.

d)      Pokoje koedukacyjne
Aby ubiegać się o pokój koedukacyjny musisz posiadać już miejsce na OAPŁ lub jeżeli nie jesteś mieszkańcem, to oprócz poniżej wymienionych dokumentów, musisz postępować zgodnie z informacją zawartą o ubieganiu się o normalne miejsce w DS.
Wymagane dokumenty przy ubieganiu się o pokój koedukacyjny:
 • Podanie o pokój koedukacyjny uzupełnione o opinie Rady Mieszkańców i Administracji Domu Studenta - dotyczy to osoby mieszkającej w akademiku. Osoba nie mieszkająca w akademiku musi dostarczyć podanie o miejsce i podanie o pokój koedukacyjny bez opinii Administracji i Rady Mieszkańców.

Wypełnione podanie wraz ze wszystkimi dokumentami składamy w Samorządzie Studenckim, Al. Politechniki 3a.
 
e)      I Dom Studenta
Miejsca w I DS przydziela Komisja powołana przez Prorektora ds. Edukacji w składzie: Pełnomocnik Rektora ds. studenckich, Dyrektor Osiedla Akademickiego PŁ, Przewodniczący Komisji ds. Zakwaterowań SSPŁ. W razie jakichkolwiek pytań proszę pisać na p.cieslak@samorzad.p.lodz.pl
Wniosek znajdziesz w zakładce „Wnioski do pobrania”
Regulamin przyznawania miejsc w I DS. znajdziesz w zakładce „Regulaminy”

f)       Zmiana DS.
Jeśli chcesz przenieść się do innego akademika, to musisz na Dyżur Komisji ds. Osiedla Akademickiego przynieść wypełnione podanie o przeniesienie. Na podaniu koniecznie muszą znaleźć się opinie Administracji i Rady Mieszkańców Domu Studenckiego, z którego chcesz się przenieść.