Grupy kierunkowe na Facebooku

Jako Samorząd Studencki Politechniki Łódzkiej stworzyliśmy dla Was oficjalne grupy Waszych kierunków na Facebooku. Grupa będzie służyć do bieżącej komunikacji między Studentami. Znajdźcie swój Wydział oraz Kierunek i poproście o dołączenie do odpowiedniej grupy.

Wydział Mechaniczny (W1)


Automatyka i robotyka Mechaniczny Pł 2018
Inżynieria Kosmiczna Wydział Mechaniczny PŁ 2018
Inzynieria Materiałowa Wydzial Mechaniczny PŁ 2018
Inżynieria Produkcji Wydział Mechaniczny PŁ 2018
Energetyka Wydział Mechaniczny PŁ 2018
Mechanika i budowa maszyn Wydział Mechaczniny PŁ 2018
Mechatronika Wydział Mechaniczny PŁ 2018
Transport Wydział Mechaniczny PŁ 2018
Mechanical Engineering and Applied Computer Science (IFE) Wydział Mechaniczny PŁ 2018

Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki (W2)


Automatyka i robotyka WEEIA PŁ 2018
Elektronika i Telekomunikacja WEEIA PŁ 2018
Elektrotechnika WEEIA PŁ 2018
Energetyka WEEIA PŁ 2018
Informatyka WEEIA PŁ 2018
Inżynieria bezpieczństwa pracy WEEIA PŁ 2018
Inżynieria biomedyczna WEEIA PŁ 2018
Mechtronika WEEIA PŁ 2018
Systemy sterowania inteligentnymi budynkami WEEIA PŁ 2018
Transport WEEIA PŁ 2018
Biomedical Engineering (IFE) WEEIA PŁ 2018
Computer Science (IFE) WEEIA PŁ 2018
Telecommunications and Computer Science (IFE) WEEIA PŁ 2018

Wydział Chemiczny (W3)

Analityka Chemiczna WCh PŁ 2018
Chemia WCh PŁ 2018
Chemia Budowlana WCh PŁ 2018
Nanotechnologia WCh PŁ 2018
Technologia Chemiczna WCh PŁ 2018
Advanced Biobased and Bioinspired Materials (IFE) WCh PŁ 2018

Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów (W4)

Inżynieria Bezpieczeństwa Pracy WTMiWT PŁ 2018
Inżynieria Materiałowa WTMiWT PŁ 2018
Inżynieria Wzornictwa Przemysłowego WTMiWT PŁ 2018
Wzornictwo WTMiWT PŁ 2018
Włókiennictwo i przemysł mody WTMiWT PŁ 2018

Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności (W5)

Biogospodarka WBiNoŻ PŁ 2018
Biotechnologia WBiNoŻ PŁ 2018
Menedżer żywności i żywienia WBiNoŻ PŁ 2018
Technologia żywności i żywienia człowieka WBiNoŻ PŁ 2018
Biotechnology (IFE) WBiNoŻ PŁ 2018

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska (W6)

Architektura WBAIŚ PŁ 2018
Budownictwo WBAIŚ PŁ 2018
Inżynieria Środowiska WBAIŚ PŁ 2018
Architecture (IFE) WBAIŚ PŁ 2018

Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej (W7)

Fizyka Techniczna WFTIMS PŁ 2018
Informatyka WFTIMS PŁ 2018
Matematyka Stosowana WFTIMS PŁ 2018
Information Technology (IFE) WFTIMS PŁ 2018
Science and Technology (IFE) WFTIMS PŁ 2018

Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji (W9)

Inżynieria Bezpieczeństwa Pracy WZiIP PŁ 2018
Inżynieria Zarządzania WZiIP PŁ 2018
Papiernictwo i Poligrafia WZiIP PŁ 2018
Zarządzanie WZiIP PŁ 2018
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji WZiIP PŁ 2018
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (studia dualne) WZiIP PŁ 2018
Business and Technology (IFE) WZiIP PŁ 2018
Gestion et Technologie (IFE) WZiIP PŁ
Management (IFE) WZiIP PŁ 2018

Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska (W10)

Inżynieria bezpie czeństwa pracy WIPOŚ PŁ 2018
Inżynieria biochemiczna WIPOŚ PŁ 2018
Inżynieria biochemiczna i procesowa WIPOŚ PŁ 2018
Inżynieria środowiska WIPOŚ PŁ 2018

Kolegium Gospodarki Przestrzennej

Gospodarka Przestrzenna KGP PŁ 2018

Kolegium Towaroznawstwa

Towaroznawstwo KT PŁ 2018

Kolegium Logistyki

Logistyka KL PŁ 2018

Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE)

Advanced Biobased and Bioinspired Materials (IFE) WCh PŁ 2018
Architecture (IFE) WBAIŚ PŁ 2018
Biomedical Engineering (IFE) WEEIA PŁ 2018
Biotechnology (IFE) WBiNoŻ PŁ 2018
Business and Technology (IFE) WZiIP PŁ 2018
Computer Science (IFE) WEEIA PŁ 2018
Gestion et Technologie (IFE) WZiIP PŁ
Information Technology (IFE) WFTIMS PŁ 2018
Management (IFE) WZiIP PŁ 2018
Mechanical Engineering and Applied Computer Science (IFE) Wydział Mechaniczny PŁ 2018
Science and Technology (IFE) WFTIMS PŁ 2018
Telecommunications and Computer Science (IFE) WEEIA PŁ 2018