Strona 2 z 3

Re: Dokumenty do stypendium

PostNapisane: 2012-09-19, 16:54
przez kurczak
no ale istnieje takie coś jak pit 8s.

Re: Dokumenty do stypendium

PostNapisane: 2012-09-19, 17:10
przez Ad@m
Od roku już nie.Teraz jest PIT 8c. Jeśli był przekazywany, to wystarczy.

Re: Dokumenty do stypendium

PostNapisane: 2012-09-19, 17:58
przez kurczak
ok, dzięki:)

Re: Dokumenty do stypendium

PostNapisane: 2012-09-19, 18:01
przez kurczak
faktycznie, 8c. otrzymałem kserokopie tych pitów. domyślam się że taka kopia może nie przejsć?

Re: Dokumenty do stypendium

PostNapisane: 2012-09-19, 18:05
przez Ad@m
Ksero ? Nie bardzo.

Re: Dokumenty do stypendium

PostNapisane: 2012-09-19, 18:09
przez kurczak
ok, w takim razie będę zmuszony odwiedzić urząd gminy:) dzięki

Re: Dokumenty do stypendium

PostNapisane: 2012-09-20, 0:00
przez Shogun
tzn chodzi mi o mamę bo od taty to mam zaświadczenie o otrzymaniu renty na ten i na ten czas i wysokości i takie ble ble ble.....

Re: Dokumenty do stypendium

PostNapisane: 2012-09-20, 14:09
przez michmech
I znów (jak co roku) nadszedł ten piękny dzień, kiedy to brnąc w gąszczu biurokracji, papierkologii i urzędasów, mam ochotę pozabijać niektórych "decydentów" za bezmyślność. Tak, zgadliscie - to dzień kompletowania dokumentów do socjalki.

Otwieram regulamin i instrukcję do wniosku, oto co tam znajduję:

Wykaz dokumentów wymaganych do wniosku o stypendium socjalne
1. Podstawowe dokumenty stwierdzające wysokość dochodu rodziny wymagane od wszystkich pełnoletnich członków rodziny, w tym odpowiednio:
• zaświadczenia z urzędu skarbowego członków rodziny o dochodzie podlegającym opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy; Wzór A do załącznika nr 3 do regulaminu,
• oświadczenia członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy; Wzór B do załącznika nr 3 do regulaminu,
• oświadczenia członków rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy; Wzór C do załącznika nr 3 do regulaminu,
• dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez każdego członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był osiągany - w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres stypendialny (2011) np.: zaświadczenie od pracodawcy dot. liczby miesięcy, w których dochód był osiągany oraz PIT z zakładu pracy lub zaśw. od pracodawcy o dochodach netto z wykazanego okresu; w przypadku działalności gospodarczej-oświadczenie dot. liczby przepracowanych miesięcy oraz rozliczenie roczne. Dokumenty określające wysokość dochodu członka rodziny muszą zgadzać się z dochodami wykazanymi w zaświadczeniu z Urzędu Skarbowego,
• zaświadczenia z ZUS lub KRUS (każdego członka rodziny przedstawiającego zaświadczenie z Urzędu Skarbowego) o dochodach zawierające informację o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy,Przyzwyczaiłem się, że co roku ilość papierków do stypendium mnoży się w sposób nieokiełznany, ale tym razem kogoś zdrowo powaliło. Czy ktokolwiek jest w stanie wyjaśnić mi logicznie jaki jest sens donoszenia kolejnej makulatury na której jest dokładnie to samo co na zaświadczeniu z US, oprócz utrudniania ludziom życia i wk*rwiania ich? Może to jest to przyjazne państwo, usprawnianie wszystkiego i walka z biurokracją?

Cieszę się, że jeszcze nie wymagają ode mnie wykazu szczepień i chorób od lekarza pierwszego kontaktu albo zaświadczenia z IPN, że nie mają tam mojej teczki.

O co chodzi z tym debilnym świstkiem z zakładu pracy? Że niby ma być bardziej wiarygodny niż dokument ze skarbówki? Co takiego odkrywczego na nim będzie poza potwierdzeniem tego, co jest w załączniku A?
A jak pracowałem w paru zakładach to mam teraz biegać po wszystkich po te papierki? A jak zakład już nie istnieje? A jak np zbierałem butelki albo czerpałem korzyści z nierządu i po obywatelsku odprowadzałem podatki to kto ma mi wystawić to zaświadczenie?
Być może władza myśli, że ludzie się zniechęcą i dobrowolnie odpuszczą sobie temat stypendium skoro to takie zawiłe, w końcu to więcej kasy w ich kieszeni.

A z tym ZUSem to już śmiech na sali. Sam ZUS się wkurza, że zawalili go dodatkową, bezsensowną biurokracją. Po co to komu potrzebne? W zaświadczeniu z US jest wyszczególnione jaka kwota poszła na ubezpieczenie zdrowotne, a jaka na społeczne. Jakim cudem na dokumencie z ZUS ma być coś innego? Chodziłem wpłacać pieniądze na ubezpieczenie w tajemnicy przed skarbówką? Pracuję na umowę zlecenie, ZUS nie dostaje ode mnie ani grosza. Czy wobec tego muszą mi wystawić zaświadczenie, że dostali ode mnie 0 zł? Jestem w stanie (z trudem) zrozumieć, że na przykład mogliby wymagać czegoś takiego ode mnie np u lekarza czy w szpitalu. Ale co do ciężkiej cholery ma to wspólnego ze stypendium socjalnym?
Z tego, co słyszałem, wyjaśnieniem tego bałaganu jest debilna interpretacja nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych. Nie wszystkie uczelnie wymagają tego dokumentu. Ale PŁ jak zwykle musi przodować w głupocie. Już się do tego zdążyłem przyzwyczaić.

Odliczam z niecierpliwością dni do końca studiów i pierwszej możliwości ucieczki z tego chorego kraju.

Re: Dokumenty do stypendium

PostNapisane: 2012-09-20, 15:05
przez Hawlett
Być może władza myśli, że ludzie się zniechęcą i dobrowolnie odpuszczą sobie temat stypendium skoro to takie zawiłe, w końcu to więcej kasy w ich kieszeni.

Też tak sądzę, wystarczy poczytać fora różnych uczelni, na których studenci opisują swoją batalię, niektórym skompletowanie wymaganych dokumentów zajęło nawet miesiąc(sic!). Zatem do końca dotrwają Ci, którym naprawdę to stypendium jest potrzebne...

A z tym ZUSem to już śmiech na sali. Sam ZUS się wkurza, że zawalili go dodatkową, bezsensowną biurokracją. Po co to komu potrzebne? W zaświadczeniu z US jest wyszczególnione jaka kwota poszła na ubezpieczenie zdrowotne, a jaka na społeczne.

Niestety tu jest problem. Uczelnia chce druk z US dla zaświadczeń rodzinnych, w których NIE MA wyszczególnionej składki ZDROWOTNEJ (widać to również we wzorze do pobrania ze strony PŁ). Jest tylko składka społeczna. Sam US, a w każdym razie ten u mnie, nie chciał wydać innego.

Powiem więcej, ubiegając się o świadczenie rodzinne również trzeba przedstawić takie dokumenty, również urzędnik musi wiedzieć ile tej składki zdrowotnej było zapłacone. I również chce dokumentu z US, a US wydaje go w wersji "dla świadczeń rodzinnych", który NIE ZAWIERA ilości odprowadzonej składki zdrowotnej. ALE. W urzędzie osoba składająca wniosek dostaje formularz OŚWIADCZENIA, w którym sama deklaruje w jakiej wysokości wpłaciła składki zdrowotne (co można sobie przepisać po prostu z PIT-U) i nikt nie zmusza do odwiedzania ZUS-u...

Re: Dokumenty do stypendium

PostNapisane: 2012-09-20, 15:36
przez Panika
PŁ nie honoruje żadnych oświadczeń z wyjątkiem tych o ilości posiadanych gospodarstw rolnych. Wizyta w ZUS jest więc nieunikniona.
A zakład pracy ma potwierdzić przez ile mięsięcy tam pracowałeś i jaki dochód miesięcznie faktycznie osiągnąłeś.
Zwróćcie uwagę, że teraz uzyskany dochód dzieli się przez liczbę przepracownych miesięcy, a nie jak dotychczas przez 12 ;).

Re: Dokumenty do stypendium

PostNapisane: 2012-09-20, 17:52
przez sio
moje pytania:
1. Czy osoba która nie ma dochodów (na zaświadczeniu z US jest 0 zł) musi dostarczać zaświadczenie z ZUSu o składkach na ub. zdrowotne?
2. Jeżeli mój tata prowadzi działalność gospodarczą sezonową to też jest zobowiązany do określenie przez ile miesięcy ten dochód był uzyskany? To wygląda tak, że mój tata zarabia tylko od czerwca do września, a później z tych zarobionych pieniędzy musimy utrzymać się pozostałą część roku...

Re: Dokumenty do stypendium

PostNapisane: 2012-09-20, 18:09
przez Hawlett
PŁ nie honoruje żadnych oświadczeń z wyjątkiem tych o ilości posiadanych gospodarstw rolnych. Wizyta w ZUS jest więc nieunikniona.

Państwowy urząd z armią typowych urzędników honoruje, a uczelnia nie może. Fajnie. To teraz się trochę pomądruję.

W ubiegłym roku weszła w życie ustawa o ograniczeniu barier dla obywateli i przedsiębiorców
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ustawa_o_o ... tracyjnych

w której możemy przeczytać:
Art. 52.W ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.50)) w art. 23 wprowadza się następujące zmiany:
1) w ust. 4 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:
"1) zaświadczenie o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych każdego członka rodziny, zawierające informacje o:
a) wysokości dochodu,
b) wysokości składek na ubezpieczenia społeczne odliczonych od dochodu,
c) wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne odliczonych od podatku,
d) wysokości należnego podatku;
2) zaświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów;",
2) po ust. 5 dodaje się ust. 5a-5c w brzmieniu:
"5a. Ilekroć w postępowaniach w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych wymagane jest potwierdzenie następujących okoliczności:
1) uczęszczanie dziecka do szkoły lub szkoły wyższej,
2) wysokość dochodu rodziny lub członków rodziny uzyskanego przez rodzinę lub członków rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, w tym dochodów, o których mowa w ust. 4 pkt 1 i 2,
3) wielkość gospodarstwa rolnego,
4) wysokość opłaty za pobyt członka rodziny w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie,
5) termin i okres, na jaki został udzielony przez pracodawcę urlop wychowawczy oraz okresy zatrudnienia,
6) zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych,
7) niekorzystanie z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym,
8) brak propozycji zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej
- osoba ubiegająca się o przyznanie świadczenia rodzinnego może przedłożyć stosowne zaświadczenie albo oświadczenie.
5b. W przypadku złożenia oświadczenia potwierdzającego okoliczności, o których mowa w ust. 5a pkt 4, dołącza się dowód wniesionej opłaty, a w przypadku, o którym mowa w ust. 5a pkt 6, dołączana jest również kopia imiennego raportu miesięcznego osoby ubezpieczonej potwierdzająca odprowadzanie składek na ubezpieczenie społeczne.
5c. Oświadczenia, o których mowa w ust. 5a, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.".

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet? ... 0111060622

Stypendium socjalne to rodzaj świadczenia analogicznego do świadczenia rodzinnego, co potwierdza sama uczelnia wymagając dokumentów z US wydawanych celem uzyskania świadczenia rodzinnego.

// Edit, znalazłem opinię Ministerstwa na potwierdzenie powyższego zdania
w nawiązaniu do pisma z dnia 13 września 2011 r. w sprawie przyznawania stypendium socjalnego, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego uprzejmie informuje, iż na podstawie art. 179 ust. 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) miesięczną wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne ustala się na zasadach określonych w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.), z wyjątkami określonymi w dalszej części artykułu. [...]
Z poważaniem
Witold Pakuła
Zastępca Dyrektora
Departamentu Finansowania Szkół Wyższych

Re: Dokumenty do stypendium

PostNapisane: 2012-09-20, 18:55
przez poalina
sio napisał(a):1. Czy osoba która nie ma dochodów (na zaświadczeniu z US jest 0 zł) musi dostarczać zaświadczenie z ZUSu o składkach na ub. zdrowotne?

też mnie właśnie to zastanawia, może ktoś się orientuje? :wink:

Re: Dokumenty do stypendium

PostNapisane: 2012-09-20, 19:45
przez Ad@m
poalina napisał(a):
sio napisał(a):1. Czy osoba która nie ma dochodów (na zaświadczeniu z US jest 0 zł) musi dostarczać zaświadczenie z ZUSu o składkach na ub. zdrowotne?

też mnie właśnie to zastanawia, może ktoś się orientuje? :wink:
Nie musi. Jednakże powinno się wtedy załączyć zaświadczenie z PUP.

Re: Dokumenty do stypendium

PostNapisane: 2012-09-20, 21:52
przez michmech
No to naprawdę genialne, zamiast oświadczenia muszę borykać się z kolejkami w ZUSie. Ukłony dla naszej cudownej uczelni, która nie honoruje dokumentów uznawanych przez państwowe urzędy. Widać, że lubią kolekcjonować papierki i pieczątki. Żeby jeszcze zakład pracy miał potwierdzać prawdziwość zaświadczenia ze skarbówki... paranoja.
Jeszcze może pismo z Watykanu od Benedykta powinienem przedstawić. Wszyscy jak tylko mogą rzucają kłody pod nogi i utrudniają żeby tylko nie wydrzeć im z kieszeni tej marnej jałmużny paruset złotych.

Niestety tu jest problem. Uczelnia chce druk z US dla zaświadczeń rodzinnych, w których NIE MA wyszczególnionej składki ZDROWOTNEJ (widać to również we wzorze do pobrania ze strony PŁ). Jest tylko składka społeczna. Sam US, a w każdym razie ten u mnie, nie chciał wydać innego.

Mój US wydaje to zaświadczenie na swoich standardowych drukach (jak dotąd zawsze były honorowane) i tam jest wszystko: przychód brutto, dochód brutto, podatek należny, składki na ubezp. społeczne i składki na ubezp. zdrowotne. Może jutro pani z dziekanatu wyjaśni mi jaki jest sens przynoszenia dokładnie tej samej informacji na papierze od ZUSu.

Nie musi. Jednakże powinno się wtedy załączyć zaświadczenie z PUP.

Powinno się wtedy zasadzić kopa w d*pę półgłówkowi, który wymaga takich rzeczy.

Re: Dokumenty do stypendium

PostNapisane: 2012-09-20, 23:26
przez Ad@m
michmech napisał(a):Powinno się wtedy zasadzić kopa w d*pę półgłówkowi, który wymaga takich rzeczy.
Mylisz się. We wniosku deklaruje się dochód, jaki uzyskuje się w momencie składania. To, że masz zerowy dochód, nie oznacza że teraz masz taki sam. Wiesz ile jest zabawy ze zwrotem świadczenia nienależnie pobranego ? Zrobienie ksero karty wizyt to 2 minuty, a ułatwia życie.
michmech napisał(a):Żeby jeszcze zakład pracy miał potwierdzać prawdziwość zaświadczenia ze skarbówki... paranoja.
Nic nie potwierdza. Powinien wystarczyć PIT 11.
Wzory druków, nie ą ustalone przez Uczelnię. Są nałożone odgórnie, to nie jest wina Dziekanatu, że na zaświadczeniach nie ma składek na ZUS.
Hawlett napisał(a):Powiem więcej, ubiegając się o świadczenie rodzinne również trzeba przedstawić takie dokumenty, również urzędnik musi wiedzieć ile tej składki zdrowotnej było zapłacone. I również chce dokumentu z US, a US wydaje go w wersji "dla świadczeń rodzinnych", który NIE ZAWIERA ilości odprowadzonej składki zdrowotnej. ALE. W urzędzie osoba składająca wniosek dostaje formularz OŚWIADCZENIA, w którym sama deklaruje w jakiej wysokości wpłaciła składki zdrowotne (co można sobie przepisać po prostu z PIT-U) i nikt nie zmusza do odwiedzania ZUS-u...
Jesteś z Łodzi ? Składałeś kiedyś wniosek w Centrum Świadczeń Socjalnych na Urzędniczej ? Jak moja matka tam pracowała, to dyrektor prawie wymagał zaświadczeń że nie jest się wielbłądem. Żadne oświadczenie nie było przyjmowane. Mało tego, kiedyś żądał potwierdzenia autentyczności podpisu pod zaświadczeniem z ZUS.
sio napisał(a):2. Jeżeli mój tata prowadzi działalność gospodarczą sezonową to też jest zobowiązany do określenie przez ile miesięcy ten dochód był uzyskany? To wygląda tak, że mój tata zarabia tylko od czerwca do września, a później z tych zarobionych pieniędzy musimy utrzymać się pozostałą część roku...
Tak. Jednak, pamiętaj o tym, że we wniosku muszą być dochody na dzień składania. Jeśli dochody są sezonowo, składasz wniosek o zmianę sytuacji materialnej.


Z tego co wiem, Uczelnia wystąpiła o interpretację Ustawy do Ministerstwa. Nie wiem czy Zespół Radców nie umie zinterpretować kawałka tekstu czy jak. W każdym razie Uczelnia woli się zabezpieczyć niż później mieć kłopoty z rozliczeniem roku.

Re: Dokumenty do stypendium

PostNapisane: 2012-09-20, 23:29
przez Shogun
chciałem dopytać się jak to jest u Mnie?

Re: Dokumenty do stypendium

PostNapisane: 2012-09-20, 23:39
przez Ad@m
Od Taty wystarczy decyzja o przyznaniu renty i zaświadczenie z US.
Od Mamy zaświadczenie z US, z ZUS o składkach na ubezpieczenie i kserokopie umów i PITów 11 (z oryginałem do wglądu). To powinno wystarczyć.
Od Ciebie zaświadczenie z US.
Oczywiście każdy musi wypełnić załącznik C.

Re: Dokumenty do stypendium

PostNapisane: 2012-09-20, 23:46
przez Hawlett
dyrektor prawie wymagał zaświadczeń że nie jest się wielbłądem.

To nie pociesza xD
Jesteś z Łodzi ? Składałeś kiedyś wniosek w Centrum Świadczeń Socjalnych na Urzędniczej ?

Owszem - miesiąc temu, pani dała dokładnie taki druczek: http://bip.ops.golczewo.pl/dokumenty/128
tyle tylko, że sformatowany do wymiarów kartki A5

Powiem więcej, mam fotkę kartki z tablicy w urzędzie, w której w spisie wymaganych dokumentów wyraźnie jest napisane: "zaświadczenie albo oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku 2011"

Re: Dokumenty do stypendium

PostNapisane: 2012-09-21, 0:00
przez Ad@m
Czyli nawet taki idiota jak Dyrektor Centrum (znam faceta, wpisuje się idealnie w schemat urzędasa) potrafi to zrozumieć, a nasi radcy prawni nie umieją poprawnie zinterpretować ustawy. Super...

Re: Dokumenty do stypendium

PostNapisane: 2012-09-21, 7:59
przez kurczak
jeżeli moja mam pracowała na umowe o dzieło i mam w zaświadczeniu z zakłądu pracy że trwało to 3 miesiące to teraz dochód będzie liczony że 4632,80 podzielić na 3 i podzielić na członków rodziny i to będzie dochód na podstawie którego będzie przyznawane stypendium? od tego czasu jest osobą bezrobotną.

Re: Dokumenty do stypendium

PostNapisane: 2012-09-21, 11:16
przez szumu9
A ja mam pewne banalne pytanie, ale totalnie nie wiem o co chodzi z oswiadczeniami członków rodziny, A, B, C. W wykazie pisze, ażeby szukać ich w załączniku 3, ale co ja tam widzę? Tylko stronę "Wysokości poszczególnych rodzajó pomocy materialnej". Przewertowałem wszystkie pdf, i nawet nie ma żadnych wzorów, które nazywały by się A,B,C

Re: Dokumenty do stypendium

PostNapisane: 2012-09-21, 11:49
przez Ad@m
Ja brałem z dziekanatu.
kurczak napisał(a):od tego czasu jest osobą bezrobotną.
Składasz wniosek o zmianę sytuacji materialnej.

Re: Dokumenty do stypendium

PostNapisane: 2012-09-21, 12:19
przez kurczak
ale z tego co widziałem tam nie można uwględnić dochodu utraconego jeśli była umowa o dzieło.

Re: Dokumenty do stypendium

PostNapisane: 2012-09-21, 12:28
przez poalina
a co jeśli mój ojciec był od roku 2011 do teraz zarejestrowany jako osoba bezrobotna, a ma zamiar podjąć pracę za około miesiąc, czyli po tym jak złoże już wniosek? rozumiem, że również będę musiała dostarczyć w takiej sytuacji wniosek o zmianę sytuacji materialnej?