FAQ

 

Spis treści:

 

Pytania ogólne

Czy mogę dołączyć do SSPŁ kiedy chcę a nie tylko w czasie rekrutacji?
Oczywiście, że tak. Zapoznaj się z komisjami działającymi w ramach SSPŁ i napisz do przewodniczącego tej, która Cię najbardziej zainteresuje.

Gdzie znajduje się biuro Samorządu Studenckiego Politechniki Łódzkiej?
Na pierwszym piętrze w Społecznym Domu Studenta przy al. Politechniki 3a.

Czy mogę kupić bluzę uczelnianą? Gdzie? Jak?
Sprzedaż bluz jest prowadzona cyklicznie. Przez pewien okres (zazwyczaj dwa tygodnie) bluzy można zakupić w sklepie internetowym, a odbiór może nastąpić w biurze Samorządu Studenckiego PŁ.

Kiedy i gdzie można przymierzyć bluzę uczelnianą?
W trakcie akcji sprzedaży bluz (patrz poprzednie pytanie), przymiarki odbywają się w biurze Samorządu Studenckiego PŁ, zgodnie z harmonogramem podanym na wydarzeniu.

Czy można kupić bluzę ze starym haftem?
Nie, stary haft jest niezgodny z logiem Politechniki Łódzkiej. Ponadto został wycofany z produkcji.

Czemu muszę podawać dane adresowe jeśli wybieram przesyłkę bluzy na uczelnie ?
Z uwagi na to jak zbudowane są formularze internetowe, mimo wyboru przesyłki na uczelnie, trzeba podać dane adresowe. Jest to niezależne od sklepów oraz organizatorów sprzedaży.

Jak dostać wjazdówkę na Kampus? Czy wjazdówka obowiązuje na wszystkich kampusach Politechniki Łódzkiej?
Kartę parkingową można otrzymać na drodze losowania, które odbywa się przed początkiem każdego semestru. Karta obowiązuje tylko na terenie Kampusów A i B, z wyjątkiem wjazdu od al. Politechniki przed Wydziałem BAIŚ.

Czy studenci zaoczni potrzebują Kartę Parkingową?
Nie, studenci zaoczni wjeżdżają na teren kampusów na zasadzie odpłatności 50gr/h - przy wjeździe otrzymują kartkę z godziną.

Czy studenci z niepełnosprawnością, bądź po operacji mogą otrzymać Kartę Parkingową w inny sposób niż przez losowanie?
Tak. Należy zgłosić się do Biura Obsługi Niepełnosprawnych, tam mogą wówczas otrzymać darmową Kartę Parkingową (w przypadkach pooperacyjnych na okres leczenia).

Czy można otrzymać Kartę Parkingowa poza losowaniem?
Nie, nie można. Liczba kart parkingowych jest z góry określona przez władze Politechniki Łódzkiej, nie przez SSPŁ.

Kiedy i gdzie można odebrać Kartę Parkingową?
Po otrzymaniu maila, że karta jest do odbioru można zgłaszać się do biura Samorządu Studenckiego od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00

Czy można przedłużyć Kartę Parkingową?
Nie, nie można. Co semestr odbywa się losowanie, do którego mogą przystąpić zarówno nowi kandydaci, jak i ci, którzy zostali wylosowani w poprzednim semestrze.

Pomoc Materialna

Ile jest dni na odwołanie się od decyzji z którą się nie zgadzam?
Do 14 dni od odebrania decyzji można złożyć podanie odwoławcze.

Gdzie trafia podanie odwoławcze?
Podanie trafia do Odwoławczej Komisji Stypendialnej, która ma 30 dni na rozpatrzenie podania. W przypadku stypendium Rektora OKS zbiera się w innym składzie niż za pierwszym razem.

W przypadku którego stypendium mogę się odwołać, a którego poprosić o ponowne rozpatrzenie sprawy?
W przypadku stypendium Rektora jest możliwość ponownego rozpatrzenia sprawy. Od każdego innego można się odwołać.

Gdzie znajdę informacje o terminach wypłat stypendiów?
Na stronie Politechniki Łódzkiej oraz na stronie Wydziału EEIA.

Czy muszę przynosić załącznik C jeśli nie mam dochodów wymienionych na liście?
Tak. Jeśli nie masz takich dochodów, wpisz wszędzie zera.

Mój brat/siostra ma 18 lat i nie uczy się, czy jest wliczany/a do rodziny?
Nie, nie jest.

Powtarzam 7 semestr, czy mogę dostać stypendium socjalne?
Tak, musisz ponownie złożyć podanie.

Zacząłem studia 2 stopnia, czy muszę ponownie składać podanie żeby dalej otrzymywać stypendium socjalne?
Tak, musisz ponownie złożyć podanie.

W jakim czasie podanie zostanie rozpatrzone i jak zostanę powiadomiony o wyniku postępowania?
W ciągu 30 dni, w szczególnych przypadkach 60 dni podanie zostanie rozpatrzone. Decyzję będziesz musiał odebrać ze swojego dziekanatu lub otrzymasz ją pocztą.

Gdzie i kiedy można złożyć podanie o stypendium socjalne?
Podanie możesz składać przez cały rok do Wydziałowej Komisji Stypendialnej.

Kto może podpisać podanie o obniżenie opłaty za powtarzanie lub niezaliczone przedmioty?
Członkowie Wydziałowej Rady Samorządu

Jakie dokumenty muszę złożyć aby otrzymać stypendium socjalne?
Regulamin Pomocy Materialnej Studentom Politechniki Łódzkiej, Rozdział VII

Czy jeżeli nie pracowałem, to też muszę dołączać zaświadczenie z Urzędu Skarbowego?
Tak – wymagane jest zaświadczenie z Urzędu Skarbowego każdego pełnoletniego członka rodziny.

Czy jeżeli mieszkam z babcią/dziadkiem to mogę ich włączyć do gospodarstwa domowego?
Babcię lub dziadka możesz włączyć do gospodarstwa domowego tylko wtedy, gdy są Twoimi opiekunami prawnymi.

Czy podanie można wysłać pocztą elektroniczną?
Nie, nie można.

Jestem studentem studiów niestacjonarnych. Czy mogę się ubiegać o zwiększenie z tytułu zamieszkania w domu studenckim?
Nie, niestety nie możesz.

Czy mogę ubiegać się o stypendium socjalne, jeżeli pracuję?
Tak, dostaniesz stypendium o ile dochód na osobę na miesiąc nie przekracza progu (850 PLN netto) .

Czy mogę ubiegać się o stypendium Rektora, jeżeli mam średnią mniejszą niż 3,8
Tak, wtedy otrzymasz punkty tylko za dodatkowe osiągnięcia.

Czy mogę ubiegać się o stypendium Rektora, jeżeli nie mam żadnych dodatkowych osiągnięć?
Tak, wtedy otrzymasz punkty tylko za średnią.

Czy muszę podawać numer konta, jeżeli już wcześniej wysyłałem na potrzeby innego stypendium / w zeszłym roku?
Nie, wystarczy raz w życiu.

Na zaświadczeniu z Urzędu Skarbowego jest dochód pochodzący ze sprzedaży mieszkania. Moi rodzice kupili nowe mieszkanie i nie posiadają już tego dochodu. Czy jest to dochód utracony?
Nie, zbycie nieruchomości nie mieści się w katalogu dochodów utraconych wymienionych w art. 3 ust. 23 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych.

Mój ojciec stracił pracę i otrzymał odprawę w wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia. Czy kwotę odprawy można uznać za dochód utracony?
Nie, odprawa nie mieści się w katalogu dochodów utraconych wymienionych w art. 3 ust. 23 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych.

Moi rodzice są po rozwodzie, a od ojca mam zasądzone alimenty, których on nie płaci. Jakie mam przynieść dokumenty?
Zaświadczenie od komornika o nieściągalności alimentów oraz zaświadczenie z MOPS o kwocie wypłaconych alimentów z Funduszu Alimentacyjnego.

Moja mama w grudniu przeszła na emeryturę. Jak policzyć jej dochód utracony?
Utrata zatrudnienia w wyniku przejścia na emeryturę jest dochodem utraconym. Zatem dochodu z pracy za rok poprzedni z tego źródła nie dolicza się do dochodu rodziny. Otrzymywanie emerytury jest jednak dochodem uzyskanym. Jego wysokość oblicza się na podstawie zaświadczenia z ZUS o wysokości netto świadczenia za pierwszy miesiąc następujący po miesiącu, w którym osoba przeszła na emeryturę.

Pracowałam w trakcie wakacji, czy jest to dochód uzyskany?
To zależy jaki był rodzaj umowy. Jeżeli byłaś zatrudniona na umowę-zlecenie lub umowę o pracę, wówczas jest to dochód uzyskany i utracony jednocześnie. Jeżeli była to umowa o dzieło, to nie stanowi ona dochodu uzyskanego ani utraconego.

Jeżeli jedynym źródłem dochodu moich rodziców jest gospodarstwo rolne i w związku z tym są zarejestrowani w KRUSie, to czy muszę przynosić zaświadczenie o składce zdrowotnej?
Nie, jeżeli jedynym źródłem dochodu jest dochód z gospodarstwa rolnego, wówczas nie przedkłada się informacji o opłaconej składce zdrowotnej, nawet jeżeli taka składka była dobrowolnie odprowadzana do KRUS, a dochód oblicza się tylko na podstawie hektarów przeliczeniowych.

Czy jeżeli moi rodzice posiadają gospodarstwo rolne, ale nie osiągają z niego dochodu, to czy muszę załączyć do wniosku zaświadczenie z Urzędu Miasta lub Gminy o wielkości gospodarstwa?
Tak. Nie ma znaczenia, czy rodzice czerpią dochody z gospodarstwa czy nie. Student ma obowiązek przedstawić zaświadczenie o posiadaniu gospodarstwa rolnego i na tej podstawie obliczany jest dochód.

Mój rodzic prowadził działalność gospodarczą. Niestety musiał ją zawiesić (nie wyrejestrować), tzn. już nie pracuje, nie może się także zarejestrować jako bezrobotny z powodu zaległości w ZUS. Czy uprawnia mnie to do wpisania jego dochodu jako dochodu utraconego?
Nie, zawieszenie działalności gospodarczej nie jest utratą dochodu. Wyrejestrowanie jak najbardziej tak.

 
 
 
 

Koła Naukowe

Jak założyć koło naukowe?
Plik z opisem znajduję się na stronie.

Gdzie znajdę plik do uzupełnienia zarządu koła?
Dane o kole naukowym znajdują się na stronie.

Czy każde koło może wziąć udział w RKN?
Nie, nie może zalegać ze sprawozdaniami merytorycznymi i finansowymi. Dodatkowo komisja powinna mieć aktualne dane o zarządzie Koła

Kiedy muszę oddać sprawozdanie merytoryczne?
Najpóźniej w ciągu miesiąca od zakończenia przedsięwzięcia - sprawozdanie merytoryczne z jego realizacji

Kiedy muszę oddać sprawozdanie finansowe?
Najpóźniej w ciągu 2 miesięcy od zakończenia przedsięwzięcia - sprawozdanie finansowe z jego realizacji

Kiedy koło musi oddać sprawozdanie z działalności koła?
Każde Koło Naukowe zobowiązane jest, najpóźniej do dnia 30 czerwca każdego roku, przekazać Komisji ds. Kół Naukowych sprawozdanie ze swojej działalności za poprzedni rok kalendarzowy.

 
 
 
 

Kształcenie

 
Czy wykłady są obowiązkowe ?
Wykłady są obowiązkowe tylko na pierwszym roku studiów.

Czy ankiety są anonimowe?
Tak, wszystkie ankiety są anonimowe.

Jakie są obowiązkowe szkolenia?
Obowiązkowe szkolenia dla każdego studenta to: szkolenie z Elementów Prawa w Szkolnictwie Wyższym, BHP, Biblioteczne

Chcę uzyskać zwolnienie z zajęć WF na Politechnice Łódzkiej. Co mogę zrobić?
Zwolnienie z WF na PŁ uzyskuje się tylko w przypadku orzeczenia stopnia niepełnosprawności. Pomimo takiego orzeczenia student jest zobowiązany uzyskać zaliczenie z WF w innej formie (np. dwukrotnie pełniąc obowiązki pomocnika sędziego lub poprzez napisanie 2 referatów w zakresie tematyki dotyczącej sportu, rekreacji, turystyki). Wszelkie inne zwolnienia lekarskie nie upoważniają do nieuczęszczania na zajęcia z WF. Oferta Centrum Sportu PŁ oraz AZS PŁ jest tak szeroka, że dla każdego znajdą się zajęcia, które może odbyć pomimo swoich problemów zdrowotnych.

W programie kształcenia dla mojego kierunku doszło do zmian. Czy one mnie obowiązują?
Wszelkie zmiany w programie kształcenia dla danego kierunku, które mają wpływ na osiągane efekty kształcenia, obowiązują tylko studentów przyjętych na uczelnie w kolejnym roku akademickim. W Twoim programie studiów może dojść jedynie do takich zmian, które nie będą miały żadnego wpływu na osiągane przez Ciebie efekty kształcenia.

Czy prowadzący ma prawo do ograniczania skali ocen na kolejnych terminach?
Regulamin studiów nie porusza tej kwestii, w związku z czym proceder ten nie jest zabroniony. Wiele zależy od umowy z prowadzącym na pierwszych zajęciach w danym semestrze, gdy jest on zobowiązany określić zasady zaliczania przedmiotu.

Kiedy się ponosi się opłatę za niezaliczony przedmiot?
W momencie jego ponownej realizacji, 55 zł za każdy ECTS. Opłata jest wyższa jeśli studiujesz na kierunku w ramach Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE) – 80 zł za każdy ECTS.

Ustalone terminy zajęć w ramach IOS mi nie odpowiadają. Co mogę zrobić?
Możesz spróbować jeszcze raz uzgodnić wszystko z prowadzącymi lub przedstawić sprawę dziekanowi.

Chciałbym zmienić kierunek studiów. Co dalej?
Zmiana kierunku wiąże się z kilkoma formalnościami. Przede wszystkim musisz złożyć podanie, na którym uzyskasz zgodę obydwu dziekanów. Najlepiej załatwić to pod koniec sesji, ale jeszcze przed rozpoczęciem kolejnego semestru. Przepisanie ocen jest możliwe tylko w przypadku pokrycia się efektów kształcenia.

Chciałbym studiować drugi kierunek jednocześnie. Co powinienem zrobić?
Powinieneś złożyć stosowne podanie do dziekana Twojego aktualnego wydziału. Gdy uzyskasz zgodę, będziesz zobowiązany do wzięcia udziału w rekrutacji na nowy kierunek.

Nie zaliczyłem egzaminu dyplomowego. Co dalej?
Drugi termin pisania egzaminu powinien zostać wyznaczony nie wcześniej niż 2 tygodnie i nie później niż 2 miesiące po pierwszym podejściu. Jeśli w drugim terminie również nie uda Ci się zaliczyć egzaminu, zostaniesz skreślony z listy studentów.

Moja praca dyplomowa została przyjęta, ale mam zaległe przedmioty do zaliczenia. Czy muszę płacić za powtarzanie semestru dyplomowego?
Nie. Opłata za powtarzanie semestru dyplomowego wiąże się z kosztami administracyjnymi związanymi z pracą dyplomową, a została ona już przecież przyjęta. Wobec tego istnieje możliwość płacenia tylko za powtarzane przedmioty. W razie kłopotów warto ubiegać się o powtarzanie semestru, z którego masz zaległe przedmioty.

Jaki koszt wiąże się z powtarzaniem semestru dyplomowego?
Jest to koszt 500 zł. W przypadku braków w punktach ECTS należy również za nie zapłacić.

Brakuje mi kilka punktów ECTS do rejestracji warunkowej. Czy zostanę skreślony z listy studentów?
Tak, jeśli nic z tym nie zrobisz. Możesz do końca sesji złożyć podanie do dziekana o rejestrację z obniżonym progiem punktowym. Pamiętaj, aby było ono odpowiednio umotywowane, ponieważ będzie ono rozpatrywane indywidualnie. Warto również złożyć podanie do dziekana o powtarzanie semestru, szczególnie w przypadku, gdy brakuje Ci znaczącej ilości punktów ECTS.

Nie uzyskałem rejestracji na kolejny semestr, mam jednak umówione spotkanie w tej sprawie z dziekanem za miesiąc. Co mam robić?
Uczęszczaj normalnie na zajęcia. Dziekan po spotkaniu z Tobą może pozwolić na rejestrację warunkową – do tego czasu warto wypełniać pilnie swoje obowiązki.

Nie zaliczyłem przedmiotu. Czy muszę go powtarzać za rok?
Możesz spróbować go zaliczyć w najbliższej sesji (lub semestrze - zależy od umowy z prowadzącym), chyba że uczestnictwo w zajęciach danego przedmiotu jest warunkiem jego zaliczenia. Wiele zależy od prowadzącego.

 
 
 
 
 

Internet

Jak zarejestrować się w sieci eduroam?
Instrukcja znajduje się na stronie.

Jak skonfigurować powiadomienia dla poczty politechnicznej?
Instrukcja znajduje się na stronie.

Z kim powinienem się skontaktować w sprawie internetu w akademiku?
Najlepiej skontaktować się z Przewodniczącym Rady Mieszkańców Twojego DS-u.

Jakie oprogramowanie mogę dostać za darmo?
Oprócz oprogramowania firmy Microsoft, w ramach programu Microsoft Imagine, darmowe wersje edukacyjne udostępnia m.in. Autodesk, JetBrains , Siemens oraz PTC.

Czy dostępna jest darmowa wersja pakietu Office dla studentów?
Dostępna jest wersja Office 365 , w skład której wchodzą Word, Excel, PowerPoint i OneNote, ale są to wersje online tych programów.

 
 
 
 

Promocja

Kto prowadzi wszystkie portale społecznościowe Politechniki Łódzkiej?
Studenci z Samorządu Studenckiego PŁ prowadzą fanpage Samorządu Studenckiego Politechniki Łódzkiej na Facebook’u, konto p.lodzka na Snapchacie oraz konto leon_sspl na Instagramie. Natomiast kontem Politechniki Łódzkiej na Instagramie oraz Facebook’u zajmują się etatowi pracownicy.

 
 
 
 

Domy Studenckie i Remonty

Czy Karta Mieszkańca Osiedla Akademickiego Politechniki Łódzkiej jest bezpłatna?
Tak, jest bezpłatna, ale zastrzegamy prawo do wprowadzenia odpłatności w razie potrzeby.

Czy Kartę Mieszkańca można otrzymać poza harmonogramem zbierania wniosków?
Tak, istnieje możliwość otrzymania Karty Mieszkańca poza harmonogramem.