Elementy Prawa w Szkolnictwie Wyższym

Zaliczenia ze szkolenia Elementy Prawa w Szkolnictwie Wyższym pojawią się pod koniec lipca (po 21.7).

  Jednocześnie przypominamy, że do otrzymania zaliczenia wymagane jest zarówno wpisanie się na listę na szkoleniu jak i wypełnienie ankiety (ankieta.samorzad.p.lodz.pl).
Na naszej Uczelni od 2007r. każdy student pierwszego roku (I i II stopnień) jest zobligowany do odbycia takiego szkolenia. Dowiecie się na nim w jaki sposób funkcjonuje Politechnika Łódzka, poznacie swoje prawa i obowiązki, zapoznacie się z podstawami funkcjonowania systemu szkolnictwa wyższego. Jest to szkolenie, które pomoże Wam odnaleźć się w nowej akademickiej rzeczywistości, albo pozwoli Wam przypomnieć sobie "jak to działa". 
Na początku każdego roku akademickiego każdy wydział wyznacza terminy szkoleń. Pod koniec semestru wyznaczane są terminy szkoleń odrobkowych, które pojawiają się na stronie Samorządu Studenckiego PŁ.
Zaliczenie szkolenia odbywa się na podstawie wpisu na listę obecności udostępnianą na szkoleniu przez prowadzącego oraz wypełnienia ankiety  na stronie SSPŁ. 
 
Są to szkolenia prowadzone przez studentów dla studentów. 


Wypełnij obowiązkową ankietę ze szkolenia

 
Wszelkie wątpliwości i pytania prosimy kierować do Pauli Sochy na adres mailowy: p.socha@samorzad.p.lodz.pl lub elementy.prawa@samorzad.p.lodz.pl

  Obecnie szkolenia z Elementów Prawa w Szkolnictwie Wyższym prowadzą:
  • Przemek Kucharski
  • Paula Socha
  • Mateusz Gawroński
  • Dominik Leżański
  • Igor Duda
  • Paula Leśniewska
  • Daniel Stańczak
  • Katarzyna Piątkowska
  • Adrian Korzeniowski
 
Kontakt do szkoleniowców: szkoleniowcy@samorzad.p.lodz.pl.
 

Terminy szkoleń