18
Feb

Lista osób uprawnionych do odbioru kart wjazdowych na semestr 2018/2019

Dostępna jest lista osób uprawnionych do odbioru kart wjazdowych na teren Kampusu A i B Politechniki Łódzkiej w semestrze letnim 2018/2019. Przypominany, że do 22.02.2019 należy wykonać opłatę za cały semestr (250 zł) na konto: 16 1240 3028 1111 0010 3742 3679 w tytule prosimy wpisać Nazwisko Imię oraz nr PESEL w celu wystawienia faktury.