21
Dec

Zmiany dot. wysokości przyznawanych stypendiów

W dniu 19.12.2017r. Prorektor ds. Studenckich podjął decyzję o:
  • podniesieniu minimalnej wysokości stypendium socjalnego do 150 zł
  • podniesieniu kwoty zwiększenia stypendium rektora dla studentów do 350 zł

Osoby, których dotyczą zmiany, otrzymają wyrównanie kwoty stypendium za minione miesiące od października.