25
Feb

Zasady pobierania kaucji za zamieszkanie w domach studenckich

Dostępne są już zasady pobierania kaucji za zamieszkanie w Domach Studenckich Politechniki Łódzkiej
dla studentów obcokrajowców studiujących w PŁ w ramach wymiany międzyuczelnianej.
Więcej