13
Nov

Wybory uzupełniające – listopad 2016

Na stronie wybory.samorzad.p.lodz.pl podane zostały terminy zbierania kandydatur oraz terminy Wyborów Uzupełniających do Wydziałowych Rad Samorządów i Rad Mieszkańców w wyborach uzupełniających - listopad 2016.