25
Jul

Grupy Facebook-owe

Cześć!

Jako Samorząd Studencki Politechniki Łódzkiej stworzyliśmy dla Was oficjalne grupy Waszych kierunków na Facebooku. Grupa będzie służyć do bieżącej komunikacji między Studentami. Znajdźcie swój Wydział oraz Kierunek i poproście o dołączenie do odpowiedniej grupy.

Wydział Mechaniczny

Transport WM
Mechatronika WM
Inżynieria Produkcji WM
Inżynieria Materiałowa WM
Inżynieria Kosmiczna WM
Energetyka WM
Mechanika i Budowa Maszyn WM
Automatyka i Robotyka WM

Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki

Transport WEEIA
Mechatronika WEEIA
Inżynieria Biomedyczna WEEIA
Informatyka WEEIA
Energetyka WEEIA
Elektrotechnika WEEIA
Elektronika i Telekomunikacja WEEIA
Automatyka i Robotyka WEEIA
Systemy Sterowania Inteligentnymi Budynkami WEEIA

Wydział Chemiczny

Technologia Chemiczna WCh
Ochrona Środowiska WCh
Nanotechnologia WCh
Chemia Budowlana WCh
Chemia WCh

Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów

Wzornictwo WTMiWT
Włókiennictwo i Przemysł Mody WTMiWT
Inżynieria Materiałowa WTMiWT
Inżynieria Bezpieczeństwa Pracy WTMiWT

Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności

Technologia Żywności i Żywienie Człowieka WBiNOŻ
Biotechnologia Środowiska WBiNOŻ
Biotechnologia WBiNOŻ
Biogospodarka WBiNOŻ

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

Inżynieria Środowiska WBAIŚ
Budownictwo WBAIŚ
Architektura Wnętrz WBAIŚ
Architektura WBAIŚ

Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej

Matematyka WFTIMS
Informatyka WFTIMS
Fizyka Techniczna WFTIMS

Wydział Organizacji i Zarządzania

Zarządzanie WOiZ
Zarządzanie (Management) WOiZ
Inżynieria Zarządzania WOiZ
Inżynieria Bezpieczeństwa Pracy WOiZ
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji WOiZ

Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska

Inżynieria Środowiska WIPOŚ
Inżynieria Procesowa WIPOŚ
Inżynieria Biochemiczna WIPOŚ
Inżynieria Bezpieczeństwa Pracy WIPOŚ

Centrum Kształcenia Międzynarodowego

Biotechnology IFE
Architecture Engineering IFE
Telecommunication and Computer Science IFE
Science and Technology IFE
Computer Science IFE
Information Technology IFE
Biomedical Engineering
Mechanical Engineering and Applied Computer Science IFE
Business and Technology IFE
Gestion et Technology IFE

Kolegium Towaroznawstwa

Towaroznawstwo KT

Kolegium Logistyki

Logistyka KL

Kolegium Gospodarki przestrzennej

Gospodarka Przestrzenna KGP

Instytut Papiernictwa i Poligrafii

Papiernictwo i Poligrafia IPIP