19
Dec

Wyniki Wyborów Najlepszego Nauczyciela Roku 2014/2015

15 grudnia 2015r. w Społecznym Domu Studenta Politechniki Łódzkiej odbyło się spotkanie Wigiljne Samorządu Studenckiego PŁ podczas którego zostały wręczony nagrody dla Najlepszych Nauczycieli Roku 2014/2015.

Prezentujemy listę zwycięzców i nominowanych:

Wydział Mechaniczny 
dr Marek Małolepszy - zwycięzca
dr hab. inż. Jerzy Mrozowski 
mgr inż. Krzysztof Nasiłowski 

Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki 
dr hab. inż. prof. PŁ  Stanisław Hałgas  - zwycięzca
dr inż. Sylwia Kozłowska
dr inż. Witold Walas 

Wydział Chemiczny 
dr inż. Jacek Krystek - zwycięzca 
dr hab. inż. Jacek Grams
prof. dr hab. inż. Tadeusz Gajda

Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów
dr inż. Barbara Niekraszewicz  - zwycięzca
dr Katarzyna Zimna 
dr Michał Puchalski 

Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności 
dr inż. Małgorzata Terepeta  - zwycięzca
prof. dr hab. Zofia Żakowska  
dr Anna Sykuła

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
dr inż. Jakub Miszczak  - zwycięzca
dr hab. inż. Wanda Lindner
dr hab inż. Andrzej Raczyński prof. PŁ

Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej
mgr inż. Wiktor Wandachowicz  - zwycięzca
dr Katarzyna Szymańska-Dębowska
dr inż. Michał Wasiak 

Wydział Organizacji i Zarządzania
doc dr inż. Marek Sekieta  - zwycięzca
mgr Piotr Wolankiewicz
dr Adam Depta

Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska
mgr inż. Zdzisław Bartczak  - zwycięzca
dr inż. Krzysztof Lisiecki
dr inż. Piotr Pustelnik 

Instytut Papiernictwa i Poligrafii 
dr hab. inż. Piotr Przybysz  - zwycięzca
dr inż. Krzysztof Lisiecki
dr inż. Anna Stanisławska

Centrum Kształcenia Międzynarodowego
prof. dr hab. inż. Michał Tadeusiewicz  - zwycięzca
dr inż. Anna Olek
dr inż. Marcin Górko 

Centrum Językowe
mgr Izabela Kubicka - zwycięzca
mgr Łukasz Wodarczyk
mgr Ewa Mierosławska
mgr Maria Michalak 

Serdecznie dziękujemy wszystkim za oddane głosy!