16
Jun

Dziesiąta wypłata stypendiów

Zgodnie z Komunikatem Prorektora ds. Edukacji osoby pobierające stypendia otrzymają dodatkową, dziesiątą wypłatę w lipcu!