26
Apr

Semi­na­rium "Mobil­ność doktorantów"

Semi­na­rium "Mobil­ność doktorantów"

które odbędzie się w sobotę 28 marca 2015 r. (zaczynamy ogodz. 10.00), w sali 134Gma­chu Głów­nego Poli­tech­niki War­szaw­skiej, Pl. Poli­tech­niki 1.


Seminarium to skierowane jest do doktorantów zainteresowanych tematyką mobilności. Udział w Seminarium jest bezpłatny, ale wymaga rejestracji i zostanie potwierdzony przez Organizatorów mailowo - ze względu na ograniczoną liczbę miejsc.

Zaproszeni Prelegenci reprezentują:
- Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE | The Polish National Contact Point for Research Programmes of the European Union
- DAAD - Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej | The German Academic Exchange Service
- Fundacja na rzecz Nauki Polskiej | The Foundation For Polish Science
- Ambasada Francji w Polsce | Ambassade de France en Pologne
- Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta | Polish-U.S. Fulbright Commission
- Narodowe Centrum Nauki | National Science Centre
- Contact Singapore
- Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego | Ministry of Science and Higher Education

Każdy Przedstawiciel poproszony został o przygotowanie prezentacji obejmującej:
- informacje o Instytucji, którą reprezentuje (zakres jej działalności)
- informacje o programach/wydarzeniach kierowanych do doktorantów związanych z ich mobilnością <główna część wystąpienia>
- informacje dla osób które uzyskają tytuł doktora (perspektywy po doktoracie, jeśli ujęte są w zakresie aktywności Instytucji)

Uwaga! Ze względu na ograniczoną pojemność sali, konieczna jest rejestracja udziału w Seminarium. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń. Wszystkim tym, którzy znajdą się na liście uczestników prześlemy maila potwierdzającego udział w Seminarium.

Link do Formularza Rejestracyjnego zostanie udostępniony na stronie Porozumienia Doktorantów Uczelni Technicznych http://www.pdut.edu.pl/mobilnosc-doktorantow/ i na stronie wydarzenia na fb https://www.facebook.com/events/809963272422999/w czwartek 19 marca b.r. po godz. 21.00.
 
 
Zachęcamy do udziału! :)


  Pozdrawiam Adrianna Tarnowska Przewodnicząca Porozumienia Doktorantów Uczelni Technicznych