22
Jan

Odróbkowe szkolenie z Elementów Prawa w Szkolnictwie Wyższym - Studenci niestacjonarnii

Weekendowe szkolenia odróbkowe "Elementy Prawa o Szkolnictwie Wyższym" dla studentów pierwszego roku, I i II stopnia. 
 
24.01.2015 r. godz. 18:15
25.01.2015 r. godz. 18:15
 
Szkolenia odbędą się w Sali Widowiskowej (Al. Politechniki 3a).
 
Zaliczenie szkolenia jest obowiązkowe.