16
Oct

Ubezpieczenie na rok akademicki 2014/15

UWAGA!!!


Szanowny Studencie 
pamiętaj o konieczności opłacenia składki za
ubezpieczenie na rok akademicki 2014 / 2015

ZGODNIE Z REGULAMINEM STUDIÓW STUDENT MA OBOWIĄZEK
POSIADANIA UMOWY UBEZPIECZENIA 
ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ.
BRAK TAKIEGO UBEZPIECZENIA MOŻE SPOWODOWAĆ 
NIE WPUSZCZENIE NA ZAJĘCIA PRAKTYCZNE
A W KONSEKWENCJI BRAK ZALICZENIA SEMESTRALNEGO

PAMIĘTAJ JEŚLI JESZCZE NIE DOKONAŁEŚ/ŁAŚ POTWIERDZENIA UBEZPIECZENIA W SWOIM DZIEKANACIE 
ZRÓB TO JAK NASZYBCIEJ!!!

W celu potwierdzenia ubezpieczenia należy zgłosić się do dziekanatu na swoim wydziale wraz z dokumentem potwierdzającym wpłatę składki na konto PZU SA
podane w dalszej części niniejszego zawiadomienia.


PAMIĘTAJ!!!

Zachowaj jedną kopie potwierdzenia opłaty składki dla siebie do ewentualnego
zgłoszenia szkody w PZU SA

Na druku wpłaty proszę wpisać imię i nazwisko osoby ubezpieczonej, numer albumu,
numer pesel oraz numery polis „polisa NNW – HEB 30291788 oraz
OC – HEB 30291789” i wysokość SKŁADKI 68,- zł

Ubezpieczenie w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków oraz odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym 
w okresie od 1 października 2014 roku do 30 września
2015 roku będzie funkcjonowało na podstawie poniższych warunków.
Program ubezpieczenia jest oparty na warunkach ubezpieczenia PZU SA wyłonionych w ramach konkursu ofert.

Podstawa ubezpieczenia:
1. Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu w szkołach i innych zakładach ustalone uchwałą Zarządu
Powszechnego Zakład Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/102/2013 z dnia 29 marca 2013 r.
2. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osób w życiu prywatnym zatwierdzone uchwałą nr UZ/452/2009 z dnia 29 października 2009 r. Zarządu
Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej ze zmianami ustalonymi uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej
nr UZ/421/2010 z dnia 26 listopada 2010 r. oraz uchwałą nr UZ/63/2012 z dnia 27 lutego 2012 r. (Kod warunków 59 UPR)


Dodatkowe informacje strona internetowa Fundacji Politechniki Łódzkiej
www.fundacja.p.lodz.pl

W przypadku szkód proszę o kontakt z infolinią PZU SA
pod numerem telefonu: 0 801 102 102
Do zgłoszenia szkody konieczne jest posiadanie potwierdzenia zapłaty składki!!!