Wszystko co chcielibyście wiedzieć o ankietyzacji

...ale boicie się zapytać

Spis treści

  1. O co w tym chodzi?
  2. Gdzie i kiedy można wypełniać ankiety?
  3. Po co wypełniać ankiety?
  4. Czy wypełnianie ankiet przynosi efekty?
  5. Przykłady zmian, jakie zaszły pod wpływem ankiet.
  6. Dlaczego wypełnianie ankiet jest takie ważne?
  7. A jeśli prowadzący się dowie, że źle go oceniłem?
  8. Akcja 40%
  9. Czy powinienem wiedzieć coś więcej?
  10. Napisz do nas!

O co w tym chodzi?

Na koniec każdego semestru na Politechnice Łódzkiej macie możliwość ocenić kilka przedmiotów, które podczas niego realizowaliście - pod kątem tego, jak dany prowadzący przedmiot prowadził lub samą treść danego przedmiotu, jego przydatność, aktualność itp.

Gdzie i kiedy można wypełniać ankiety?

Ankiety udostępniane są Wam w wersji elektronicznej za pośrednictwem WebDziekanatu, na stronie ankiety.p.lodz.pl. Powinny być dostępne dla wszystkich studentów od 28 stycznia do 18 marca 2019 roku.

Po co wypełniać ankiety?

Powodów można wymienić wiele. Wypełnij ankietę, żeby...

Czy wypełnianie ankiet przynosi efekty?

Jeżeli średnia ocen wyniesie poniżej 2.0 w przynajmniej jednym pytaniu, prowadzący odbywa rozmowę z przełożonym. Z przeprowadzonej rozmowy sporządzana jest notatka, która stanowi załącznik do dokumentacji związanej z przeprowadzoną ankietą. Rozmowa ta ma pomóc we wprowadzaniu zmian w sposobie nauczania. Dziekan może również zarządzić hospitację interwencyjną bez uprzedzenia nauczyciela. W skrajnych przypadkach, wskutek działań zapoczątkowanych daną ankietą, prowadzący może zostać odsunięty od prowadzenia/nauczania danego przedmiotu. W przypadku wyższych ocen takowe działania również mogą zostać podjęte, choć nie muszą.

 
PAMIĘTAJ!
 

Aby daną ankietę uznać za miarodajną, powinna ona zostać wypełniona przez 30% studentów, których dotyczy.

Zwrotność ankiet w poszczególnych jednostkach

Czy coś się faktycznie zmieniło dzięki wypełnianiu ankiety?

Oczywiście. Na wielu kierunkach ankiety były początkiem takich zmian, jak zmiany prowadzącego dwa przedmioty (Informatyka, WEEIA), zmiana semestru realizacji przedmiotu (Mechatronika, WEEIA), zmiana punktów ECTS dla przedmiotu ze względu na zgłoszenia o znaczącym nakładzie pracy na niego poświęcanym (Informatyka, WEEIA) czy wreszcie zmiany w programie studiów takie jak zastąpienie kilku powiązanych przedmiotów ogólnoinżynierskich jednym, a w zamian wprowadzenie przedmiotów dotyczących współczesnych zagadnień (Informatyka, WEEIA).

Oprócz tego, ocena studentów w ankietach jest jednym z elementów okresowej oceny pracownika. Mają więc one wpływ na to, czy dana osoba będzie mogła dalej pracować na danym stanowisku. Ocena okresowa jest przeprowadzana raz na trzy lata.

Dlaczego wypełnianie ankiet jest takie ważne?

A jeśli prowadzący się dowie, że to ja go źle oceniłem?

Nie dowie się. Dostaje tylko zbiorową informacje o jego ocenie oraz wypisane uwagi otwarte.

Zarówno pracownicy dziekanatu jak i Komisje Oceny Jakości Kształcenia zajmujące się m.in. opracowywaniem wyników ankiet, nie mają żadnych informacji o tym, kto wypełnił ankiety. W bazie danych systemu webDziekanat zapisywana jest tylko informacją CZY ktoś wypełnił daną ankietę. Same dane wprowadzane do ankiety zapisywane są w osobnej bazie danych, bez powiązania z osobą wypełniającą daną ankietę. Przed przekazaniem wyników ankiet prowadzących są one anonimizowane: z poszczególnych ocen wyciągane są średnie dla danego prowadzącego i przedmiotu, a uwagi z pytań otwartych są układane w sposób losowy. Nie jest więc możliwe powiązanie odpowiedzi studenta z jego ankietą.

Akcja 40%

Przedstawiciele Wydziałowych Rad Samorządu jednostek (wydziały, kolegia) które osiągną wysoką zwrotność ankiet – powyżej 40 % – w ramach konkursu otrzymają dodatkowe środki finansowe przyznane przez JM Rektora Politechniki Łódzkiej, które zobowiązani będą przeznaczyć na realizację projektów dla studentów jednostki. Do tej pory z tych środków zrealizowano:

W trakcie realizacji są:

Czy powinienem wiedzieć coś jeszcze?

Ważne, abyś w ostatnim polu w ankiecie wpisał swoje uwagi; tam możesz wpisać cokolwiek Ci przyjdzie do głowy, a nie było poruszone w ankiecie.

Napisz do nas!

Masz pytania? Chcesz zgłosić jakiś problem z ankietami? Napisz do nas!

ksztalcenie@samorzad.p.lodz.pl