Aktualności

09
Feb
 

Karty parkingowe na semestr letni 2020/2021

Ze względu na to, iż liczba zgłoszeń poprzez formularz rejestracyjny była mniejsza, niż dostępnych miejsc parkingowych. Informujemy, iż losowanie kart parkingowych nie odbędzie się, a wszystkie zgłoszone osoby, które spełniają warunki Regulaminu Korzystania z Miejsc Postojowych na Kampusach Politechniki Łódzkiej ( link ) automatycznie zostały zakwalifikowane do otrzymania wjazdówki.

Lista osób, które otrzymają karty parkingowe na semestr letni 2020/2021.

Osoby zakwalifikowane do otrzymania kart parkingowych zostaną powiadomione mailowo o sposobie dokonania płatności oraz odbioru wjazdówek.

Czytaj więcej →
16
Sep
 

Wyniki losowania kart parkingowych na semestr zimowy 2020/2021

Dzisiaj 16.09.2020, odbyło się losowanie kart parkingowych. Wyniki konkursu zaprezentowano w poniższych dokumentach.

Lista osób, które otrzymają karty parkingowe na semestr zimowy 2020/2021
Lista rezerwowa do otrzymania karty parkingowej na semestr zimowy 2020/2021

Osoby z listy rezerwowej zgodnie z kolejnością zamieszczoną w dokumencie, będą informowane o wolnych kartach wjazdowych i możliwości ich otrzymania w przypadku rezygnacji osób z listy podstawowej.

Czytaj więcej →
14
Sep
 

Możliwość otrzymania zwrotu opłaty za dyplom

Drodzy absolwenci!

Zgodnie z obowiązującymi od października 2019 roku przepisami Uczelnia nie powinna pobierać opłat za wydanie dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu oraz ich 2 odpisami. Zgodnie z komunikatem Prorektora ds. studenckich z 17 sierpnia br., wszelkie opłaty pobrane przez Uczelnię z wyżej wymienionych powodów podlegają zwrotowi. Stosowne podania w tej sprawie możecie składać do Prodziekana ds. studenckich na wydziale, na którym skończyliście dany kierunek.

Wzór wniosku dostępny jest na stronie: LINK

Czytaj więcej →