VII Dom Studenta

Rada Mieszkańców VII Domu Studenta
Imię i Nazwisko Funkcja email
Daniel Stańczak Przewodniczący Rady Mieszkańców VII Domu Studenta d.stanczak@samorzad.p.lodz.pl
Mateusz Kołaczyński    
Bartosz Malka    
Edyta Mazur    
Karol Skrobek    
Rafał Glejzer    


Administracja VII Domu Studenta
Al. Politechniki 9
tel.portiernia: 42-631-21-87
Kierownik : mgr Emila Lewandowska-Żwiryn
Specjalista : mgr Wanda Andrzejewska-Sowa
tel.: 42-631-21-97
e-mail: wanda.andrzejewska-sowa@p.lodz.pl