I Dom Studenta

Administracja I Domu Studenta
Al. Politechniki 3b
tel. recepcja: 42 631 21 81
Kierownik : mgr Sylwia Koziełek
el.: 42-631-21-91
e-mail: sylwia.kozielek@p.lodz.pl