Komisja ds. Pomocy Materialnej

Komisja ds. Pomocy Materialnej Samorządu Studenckiego Politechniki Łódzkiej,
zajmuje się niesieniem pomocy studentom,
którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej lub losowej.
 
Na dyżurze Komisji możesz liczyć na doradztwo w kompletowaniu wymaganych dokumentów oraz udzielimy Ci informacji na temat:
-  warunków jakie muszą zostać spełnione, aby móc ubiegać się o określone formy pomocy
-  jakie dokumenty są konieczne w celu uwierzytelnienia danych
-  sposobu pisania podań, aby zamieścić wszystkie kluczowe fakty istotne dla uzyskania pomocy materialnej
 
 
Studencie Politechniki Łódzkiej
 
czy wiesz o jakie formy pomocy możesz się starać?
 
-  Stypendium socjalne 
-  Zwiększenie stypendium socjalnego z tytułu zamieszkania w DS lub innym obiekcie niż DS.
-  Stypendium rektora dla najlepszych studentów
-  Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych
-  Zapomoga
-  Zwolnienie z opłaty za ubezpieczenie 
 
 
Kontakt:
pomoc.materialna@samorzad.p.lodz.pl
 
Skład Komisji ds. Pomocy Materialnej:
 
Przewodnicząca Komisji ds. Pomocy Materialnej
Paula Leśniewska
p.lesniewska@samorzad.p.lodz.pl

Członkowie:
Mirosław Kowalewski
m.kowalewski@samorzad.p.lodz.pl

Krzysztof Skowroński
k.skowronski@samorzad.p.lodz.pl

Paulina Ofat
p.ofat@samorzad.p.lodz.pl

Przemysław Frąś
p.fras@samorzad.p.lodz.pl